Actualitat

Vols una beca de formació de 300€?

30/09/2011

L’APdC obre una nova línia de beques de formació per a socis i sòcies professionals, amb dues modalitats, i amb una dotació total de 2500€. 

L’objectiu d’aquestes beques és ajudar als professionals a poder seguir formant-se, una necessitat bàsica del sector de la dansa. Hi ha dues modalitats de beques:

Modalitat A

5 beques de fins a 300€ per a qualsevol formació (curs regular, curs puntual, taller, classe, workshop, seminari, conferència, jornada, etc.) relacionada amb l’àmbit de la dansa (interpretació, creació, gestió, producció, dansa i salut, etc.), que tingui lloc al territori espanyol. La formació cursada s’ha d’iniciar entre el setembre i el desembre de 2011, i no cal que tingui un número mínim ni màxim d’hores lectives. L’APdC no es fa responsable del contingut ni de la qualitat de la formació triada pel becat/da.

La dotació d’aquesta modalitat és de 1500€. En el cas que la formació triada pel becat sigui inferior a 300€, podrà triar una altra formació fins arribar a aquest import. En el cas de no fer-ho, s’atorgaran més beques.

Modalitat B

1 beca de 1000€ per al Màster en pràctiques Artístiques Contemporànies- MACAPD, titulació pròpia de l’Institut del Teatre, a realitzar en dos anys. L’objectiu de l’APdC és recolzar la implantació dels estudis superiors de dansa.

El MACAPD es centra en la docència i la investigació en els àmbits de l’escriptura, l’art visual, la performance, el teatre, la coreografia i el comissariat. El programa d’estudis planteja una aproximació crítica als mitjans de producció, el context cultural i la disseminació a partir de l’experiència pràctica dels estudiants. Està dedicat a la investigació teòrica i pràctica de les arts contemporànies, amb un programa que ofereix una educació interdisciplinària de grau superior centrada en la recerca, documentació, difusió, comissariat, edició i pràctica de les arts contemporànies en els contextos socials i culturals. Preu del màster: 1r any 3.700€, 2n any 2.300€.

S’obrirà una segona fase de preinscripció al màster al mes de setembre. Per a més informació, contactar amb Raquel Pera: peralr@institutdelteatre.cat. Per optar a aquesta beca cal haver fet la preinscripció a l’ Institut del Teatre.

Requisits per optar a les beques (modalitat A i B)

– Ser soci o sòcia professional de l’APdC. (Encara no ets soci?)
– Estar al corrent del pagament de les quotes de soci. En cas de donar-se d’alta a partir d’agost, comprometre’s a una permanència mínima de 2 quotes.
– En el cas de la modalitat B, haver fet la preinscripció a l’Institut del Teatre.
– Només es pot optar a una de les dues modalitats.

Termini de presentació a la beca, selecció i atorgament

-Els professionals interessats en la modalitat A han d’omplir el formulari adjunt i enviar-lo a projectes@dansacat.org fins al 15 d’octubre.
-Els professionals interessats en la modalitat B han de fer la preinscipció a l’Institut del Teatre dins del període que estipula el centre, i comunicar-ho a l’APdC per e-mail projectes@dansacat.org, fins al 15 de setembre.
-L’APdC realitzarà dos sortejos (un per cada modalitat) davant de socis, per determinar qui són els becats.
-A l’octubre es publicaran a www.dansacat.org els noms dels becats i la formació que han escollit.
L’APdC contactarà directament amb els centres per abonar l’import de la beca. En el cas que el becat/da hagi realitzat el pagament de la formació abans que es duguin a terme els sortejos, se li retornarà directament l’import.

Llegir tota la convocatòria