Actualitat

Vols una beca de formació de 300€?

09/12/2014

Amb l’objectiu d’ ajudar als professionals de la dansa a poder seguir formant-se, l’APdC ofereix als socis i sòcies 5 beques de fins a 300€ per a qualsevol formació (curs regular, curs puntual, taller, classe, workshop, seminari, conferència, jornada, etc.) relacionada amb l’àmbit de la dansa (interpretació, creació, gestió, producció, dansa i salut, etc.), que tingui lloc al territori espanyol.

D’aquestes 5 beques, 4 estaran destinades a socis professionals i 1 a socis estudiants. La formació cursada s’ha d’iniciar entre el mes de gener de 2015 i el mes de desembre de 2015, i no cal que tingui un número mínim ni màxim d’hores lectives. En el cas que la formació triada pel becat sigui inferior a 300€, podrà triar una segona formació fins arribar a aquest import, i es podrà incloure les despeses de transport.

La dotació total d’aquesta convocatòria de beques és de 1500€.  En el cas de que algun becat no utilitzi la totalitat dels 300€, s’atorgaran més beques.

L’APdC no es fa responsable del contingut ni de la qualitat de la formació triada pel becat/da.
 
Requisits per optar a les beques
–   Ser soci o sòcia de l’APdC.  (Si no ets soci/a pots donar-te d’alta).
–   Estar al corrent del pagament de les quotes de soci. En cas de donar-se d’alta a partir de desembre de 2014, comprometre’s a una permanència mínima de 3 quotes.
–   Els becats de l’anterior edició no es podran presentar a aquesta convocatòria.
 
Termini de presentació, selecció i atorgament
Els professionals interessats han d’omplir el formulari fins a l’11 de gener.

L’APdC realitzarà dos sortejos, un per als socis professionals i un altre per als socis estudiants. Els socis que ho vulguin podran estar presents als sortejos. Al gener es publicaran a www.dansacat.org els noms dels becats i la formació que han escollit.

L’APdC contactarà directament amb els centres per abonar l’import de la beca. En el cas que el becat/da hagi realitzat el pagament de la formació abans que es duguin a terme els sortejos, se li retornarà directament l’import.

Obligacions dels becats
–    Cal cursar la formació per la qual s’ha demanat la beca.
–    Els becats han d’acceptar que l’APdC comuniqui qui són i faci un vídeo sobre la seva experiència.
–    Si la beca inclou despeses de transport, la persona becada s’haurà de comprometre a demanar factura a nom de l’APdC.

El fet de participar a la present convocatòria significa l’acceptació d’aquestes bases.  

Per a més informació escriu-nos a projectes@dansacat.org

L’APdC té previst publicar una segona convocatòria de beques al juny 2015 per a formacions que s’iniciïn de juliol a desembre  de 2015.