Actualitat

Vols una beca de formació de 300€?

07/08/2012

Amb l’objectiu d’ ajudar als professionals de la dansa a poder seguir formant-se, l’APdC torna a oferir als socis professionals 5 beques de fins a 300€ per a qualsevol formació (curs regular, curs puntual, taller, classe, workshop, seminari, conferència, jornada, etc.) relacionada amb l’àmbit de la dansa (interpretació, creació, gestió, producció, dansa i salut, etc.), que tingui lloc al territori espanyol. La beca pot incloure les despeses de transport si la matrícula de la formació no arriba a 300€. Els becats hauran de presentar la factura corresponent.

La formació cursada s’ha d’iniciar entre el setembre i el desembre de 2012, i no cal que tingui un número mínim ni màxim d’hores lectives. L’APdC no es fa responsable del contingut ni de la qualitat de la formació triada pel becat/da.
 
La dotació total d’aquestes beques és de 1500€. En el cas que la formació triada pel becat sigui inferior a 300€, podrà triar una altra formació fins arribar a aquest import. En el cas de no fer-ho, s’atorgaran més beques.
 
Requisits per optar a les beques
–           Ser soci o sòcia professional de l’APdC.  (Si no ets socis pots donar-te d’alta i acollir-te a la promoció d’estiu).
–           Estar al corrent del pagament de les quotes de soci. En cas de donar-se d’alta a partir d’agost, comprometre’s a una permanència mínima de 2 quotes.
 
Termini de presentació  a la beca, selecció i atorgament
Els professionals interessats han d’omplir el formulari adjunt i enviar-lo a projectes@dansacat.org fins al  diumenge 7 d’octubre.  
L’APdC realitzarà un sorteig davant de socis, per determinar qui són els becats.
A l’octubre es publicaran a www.dansacat.org  els noms dels becats i la formació que han escollit.
L’APdC contactarà directament amb els centres per abonar l’import de la beca. En el cas que el becat/da hagi realitzat el pagament de la formació abans que es duguin a terme els sortejos se li retornarà directament l’import.

Obligacions dels becats
–           Cal cursar la formació per la qual s’ha demanat la beca.
–           Els becats han d’acceptar que l’APdC comuniqui qui són i faci un vídeo sobre la seva experiència.
–           Si la beca inclou despeses de transport, la persona becada s’haurà de comprometre a demanar factura a nom de l’APdC.

El fet de participar a la present convocatòria significa l’acceptació d’aquestes bases.