Actualitat

V Convocatòria de residències al Graner

25/03/2014

El Graner és el centre de creació i aprofundiment del llenguatge del cos i del moviment. Emmarcat dins el programa Fàbriques de Creació de l’Ajuntament de Barcelona, compta amb una gestió del Mercat de les Flors, i l’APdC i l’ACPDC formen part de la comissió de seguiment. El Graner, actua en base a diferents línies de treball per incidir en el teixit creatiu des de diferents contextos. Els eixos principals d’acció són: creació, internacionalització, pensament, educació i proximitat. Acull residències de creadors de dansa, desenvolupa projectes de cooperació artística amb altres agents culturals i promou la integració de l’espai al barri, entre d’altres objectius.

El Graner obre la primera convocatòria de residències per a projectes de creació a ser desenvolupats al 2015. Hi haurà una segona convocatòria per a residencies del 2015 que s’obrirà al setembre del 2014.

Tipologia de projectes:

Projectes d’investigació i creació vinculats al llenguatge del cos i el moviment.

Període de la residència:

De gener a desembre del 2015. El període de sol·licitud serà d’un màxim de 12 setmanes i un mínim d’una setmana.

Destinataris:

Persones físiques, col·lectius, entitats sense ànim de lucre i empreses. Convocatòria internacional.

Candidatures / Documentació a presentar:

Les persones interessades hauran de fer arribar al Graner la documentació següent:

· Currículum de l’artista o companyia + vídeo de la selecció de 3 treballs de creació (pots enviar-nos els enllaços per mail o en format DVD) .

· Un breu escrit explicant la iniciativa i eixos de treball, així com especificar nombre d’implicats, col·laboradors i agents de suport, si es el cas, sinopsi del currículum de tots els participants, calendari de treball i espai a concursar (màxim 5 fulls).

Quotes de pagament:

La cessió d’espai està subjecta a la facturació de les despeses indirectes de producció que derivin de les residències, les quals ascendeixen als següents imports (IVA inclòs):

Sala G / 400 € mensuals

Sala MT  /250 € mensuals + (tècnica + consum – si l’ús és de residència tècnica)

Sala M / 250 € mensuals

Sala P / 100 € mensual

En el següent link trobareu informació sobre els espais del Graner:

http://granerbcn.cat/edifici-i-sales/

Recepció de projectes:

Període de recepció de projectes: del 21 de març al 21 d’abril del 2014.

El 25 d’abril es comunicarà la resolució d’aquesta convocatòria a través dels webs: www.granerbcn.cat, www.mercatflors.cat  i xarxes socials

S’hauran de fer arribar les sol·licituds per email a info@granerbcn.cat

Serveis:

Serveis inclosos i disponibles per a la cessió d’aquests espais en residència artística:

• Neteja bàsica dels espais.

• Manteniment de la infraestructura.

• Accés a Internet via Wi-Fi.

• Serveis de fotocòpies, ordinador d’edició de vídeo, escàner i impressió.

• Habitacions de descans en funció de la disponibilitat del centre.

• Assessorament i seguiment de projectes artístics en residencia.

• Acompanyament, visibilització i promoció dels creadors residents en plataformes d’exhibició nacionals i internacionals.

Condicions de la cessió:

Les companyies o artistes seleccionats en residència hauran de signar un contracte que regularà la cessió de l’espai.

Jurat de valoració:

Un membre designat per l’APDC, un membre designat per l’ACPC, un@ expert/a d’àmbit nacional de les arts vives en nom del Consorci del Mercat de les Flors, un expert internacional  i la coordinadora del Graner.