Actualitat

Un estudi de la Universitat de Bonn escull FIRATÀRREGA com a referent de Mercat d’arts escèniques

29/01/2009

Un llibre editat per la Universitat Bad Honnef de Bonn (Alemanya) ha escollit el cas de FiraTàrrega per analitzar quina és la teoria i la pràctica que s’ha d’emprar a l’hora d’organitzar un esdeveniment exitós.
Aquest volum, titulat “Facets of Contemporany Event Management – Theory & Practice for Event Success”, és obra del professor Ulrich Wünsch i analitza diferents casos d’organitzacions sota el nexe comú d’una bona estratègia i planificació per tal d’aconseguir uns resultats positius.

El llibre inaugura una nova sèrie de volums d’aquesta universitat internacional de ciències aplicades que abordaran des de diferents punts de vista diversos aspectes relacionats amb la gestió. En aquest primer volum el professor Wünsch argumenta que “els esdeveniments exitosos són els que estan estratègicament ben planificats”. Segons l’estudiós alemany, el llibre proporciona al lector les bases per a la creació i avaluació d’esdeveniments per tal que arribin al públic destinatari amb èxit.