Actualitat

Els titulats superiors de dansa ja poden accedir a la borsa docent del Departament d’Educació 

29/09/2023

Ara per ara les places vacants corresponen a les especialitats del cos de professors de música i arts escèniques

Després de molts anys d’insistència des de la comissió d’educació de l’APdC, ens plau anunciar que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat ha confirmat la implantació del cos de professors de música i arts escèniques i l’obertura d’aquestes especialitats a la borsa docent.

Ara per ara, les vacants que s’han obert contemplen només les especialitats pròpies del cos de música i arts escèniques (Dansa clàssica, Dansa contemporània i Dansa espanyola). No obstant, des de l’APdC seguim fent pressió perquè es contempli la possibilitat recollida al Reial Decret 286/2013, de 18 d’abril, pel qual es regula l’assignació de matèries en ESO i Batxillerat a les especialitats de diferents cossos de funcionaris docents, i es modifiquen diverses normes relatives al professorat d’ensenyaments no universitaris. 

Seguirem treballant perquè s’obri aquesta via laboral i els titulats superiors de dansa i pedagogia puguin impartir les assignatures d’arts escèniques dins del  Batxillerat Artístic, que actualment estan a càrrec de docents d’altres matèries. Interpretació acaba recaient en professors de literatura, mentre que dansa és impartida pels especialistes d’Educació Física, entre d’altres.

A continuació podeu consultar les places vacants en els diferents aplicatius, amb filtres segons les especialitats, les titulacions necessàries o els serveis territorials que convoquen:

  • Cossos i especialitats convocades: per servei territorial:

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2013009:500

  • Titulacions per cos i especialitat:

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2011914:28:::NO:::

  • Ensenyaments que es poden impartir per especialitat:

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2011014:19

  • Inscripció a la borsa:

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/e13_bor/editLogin.do

*Es requerirà una prova de capacitació que a dia d’avui encara no està convocada ni definida.

En aquest link hi ha informació més especifica de com fer la inscripció:

https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Borsa-de-treball-de-personal-docent?moda=1