Actualitat

Tercera edició de la Beca Robisco de fotografia i vídeo per a projectes novells d’arts escèniques

04/08/2023

El fotògraf, el filmmaker i el soci de l’APdC Jesús Robisco convoca la tercera edició de la Beca Robisco, que premiarà un projecte novell d’arts escèniques amb la realització d’un treball de fotografia i vídeo.

Podran optar tots aquells intèrprets i/o coreògrafs majors d’edat de qualsevol nacionalitat o procedència que resideixin al territori nacional. Es podran presentar obres de dansa a les especialitats de Ball Flamenc, Dansa Clàssica, Dansa Contemporània, Dansa Espanyola, Dansa Urbana i Altres danses de coreografies grupals, duos o sols.

La beca s’orienta a aquells projectes de nova formació a què els és més complicat aconseguir algun tipus de finançament. Per això, el projecte que es presenti haurà de tenir un caràcter novell.

No obstant això, també es podran presentar projectes en què el seu o els seus components no siguin novells però que sigui un projecte fora de la companyia habitual i no amb tots els seus components. Exemple: Una companyia consolidada on algun o diversos dels seus components volen presentar un projecte personal. S’exclouran del procés de selecció els projectes que el jurat consideri que són companyies consolidades.

El treball a realitzar per Jesús Robisco de les sessions de fotografia i vídeo es realitzarà al lloc i data que es decideixi i pacti entre les parts.

El termini d’admissió de propostes es tancarà a les 23.59 del 30 de setembre de 2023.


clementine lisard beca robisco

Fotografia de Jesús Robisco del projecte guanyador de la beca el 2022. Lisard Tranis i Clémentine Telesfort.