Actualitat

Tens problemes per a fer la declaració de la renda?

20/04/2010

Pas 29, empresa de gestió i producció artística, ofereix als socis de l’APdC un 25% de descompte per a fer la declaració de la renda. El preu per declaració és de 110€,  pels socis de l’APdC serà 80€. Es realitzaran les declaracions a persones declarades com autònomes, administradors d’una societat, i persones amb retribucions laborals per compte aliè. Per tant, tothom està inclòs.

Pas29 està formada per un equip de professionals provinents de diferents àmbits de la gestió cultural i de les arts escèniques. Posa a disposició dels diferents professionals, companyies, entitats i empreses del sector un servei integral personalitzat i de qualitat que inclou des de l’assessorament jurídic, fiscal, comptable, fins a la gestió, planificació, distribució i producció d’activitats i iniciatives relacionades amb l’àmbit de les arts de l’espectacle, la cultura i la creació.

Les persones interessades en beneficiar-se del descompte  per a fer la declaració heu de contactar amb la sra. Bet Orfila: bet.orfila@pas29.cat// 93 217.17.70
Pas 29. C/ Torrent d’En Vidalet, 21 baixos, 08012 Barcelona, tel., fax. 93.415.17.94
www.pas29.cat