Actualitat

Subvencions pluriennals per al desenvolupament de projectes i la producció d’espectacles de dansa de caràcter professional per al període 2016-2018

29/12/2015

Data límit per a presentar sol·licituds: 4 de febrer

Atenció! Important: COMUNICAT de les associacions professionals al voltant de les noves mesures que afecten els nous convenis plurianuals i les subvencions anuals per a la dansa  LLEGIR

S’obre convocatòria anticipada per al període 2016-2018 per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, al desenvolupament de projectes de dansa de caràcter professional.
L’objecte d’aquestes bases és donar suport pluriennal al desenvolupament de projectes de dansa de caràcter professional.

Poden optar-hi les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, que gestionin companyies de dansa i que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit de la dansa, domiciliades a l’Estat espanyol o en un estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu amb establiment operatiu a l’Estat espanyol, que acreditin una trajectòria consolidada en la producció d’espectacles de dansa.

Així mateix, poden optar-hi les agrupacions d’empreses i les entitats privades sense ànim de lucre, que gestionin companyies de dansa i que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit de la dansa, que acreditin una trajectòria consolidada en la producció d’espectacles de dansa.

No poden optar-hi els ajuntaments de Catalunya o ens vinculats o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament de les entitats esmentades.

El termini per a la presentació de sol·licituds és del 19 de gener al 4 de febrer de 2016, ambdós inclosos.

Més informació:


Més informació a la pàgina del Departament de Cultura.