Actualitat

Subvencions per a la creació de públics per a la cultura

25/03/2015

Data límit: 16 d’abril

El Departament de Cultura ha publicat una nova línia d’ajuts destinats a projectes i activitats adreçats a la creació, captació o increment de públics de la cultura a Catalunya, tot atenent les modalitats següents:

a- Projectes i activitats professionals dels àmbits de les arts escèniques (dansa, teatre o circ), les arts visuals, l’audiovisual o la música que tinguin com a objectiu la formació, en els respectius llenguatges, que generin més públics no professionals. Es poden subvencionar activitats concretes o projectes que incloguin un conjunt d’activitats dins d’una estratègia amb un objectiu comú. Les activitats poden consistir en jornades, tallers, cursos, congressos, seminaris, trobades o altres actuacions en l’àmbit de la formació reglada o no reglada.

No són objecte d’aquestes subvencions els projectes o activitats desenvolupats en els ensenyaments de cicles formatius de grau mitjà i superior de les especialitats d’arts plàstiques i disseny, dels ensenyaments artístics superiors i dels ensenyaments universitaris.

b- Suport a l’organització de premis, concursos o gales d’inauguració de temporada, que fomentin tot un sector dels àmbits de les arts escèniques, les arts visuals, l’audiovisual o la música.

Queden exclosos els premis l’organització dels quals tingui un pressupost superior a 200.000 euros.

A qui va dirigit?

1.  De la modalitat a) formació de públics no professionals: 

  • Empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, o entitats privades sense ànim de lucre, que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit de la formació.
  • Agrupacions de les empreses o entitats esmentades en l’apartat a), tot i que no tingui personalitat jurídica.

2. De la modalitat b) organització de premis, concursos o gales d’inauguració de temporada) 

  • Empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, o entitats privades sense ànim de lucre, que duguin a terme la seva activitat en els àmbits de les arts escèniques, les arts visuals, l’audiovisual o la música.
  • Agrupacions de les empreses o entitats esmentades en l’apartat a), tot i que no tinguin personalitat jurídica. 

El termini per sol·licitar la subvenció és del 24 de març al 16 d’abril de 2015, ambdós inclosos.

Aquest ajut és de tramitació telemàtica obligatòria:

Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia a l’Oficina Virtual  de Tràmits


Més informació sobre la convocatòria