Actualitat

Subvencions de l’ICUB per a activitats, projectes i serveis artístics i culturals amb durada plurianual que s’inicien l’any 2017

09/02/2017

L’Institut de Cultura de Barcelona ha aprovat les bases que regulen la concessió de subvencions per a activitats, projectes i serveis artístics i culturals de caràcter plurianual que es duguin a terme a la ciutat de Barcelona.

Els projectes que se subvencionin han de fomentar activitats d’interès públic o social que contribueixin a l’enfortiment de la ciutat de Barcelona com una plataforma d’activitats i propostes culturals amb caràcter articulador, i han de tenir una durada superior a 12 mesos amb un màxim de 3 anys.

Aquestes bases es troben en període d’exposició pública durant 20 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació. Datal límit per a presentar-se: 28/02/2017

Tota la info:

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions

http://cido.diba.cat/subvencions/6758581/subvencions-per-a-activitats-projectes-i-serveis-artistics-i-culturals-amb-durada-plurianual-que-siniciin-durant-lany-2017-ajuntament-de-barcelona-institut-de-cultura