Actualitat

Noves ajudes a activitats de dansa i de desenvolupament de públics

13/04/2021

El Departament de Cultura ja permet sol·licitar les subvencions a activitats de dansa de sala i de carrer de caràcter professional i de desenvolupament de públics. A continuació podeu consultar les diferents modalitats:

Entitats

Fins al 3 de maig (inclòs).

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) obre una nova línia d’ajuts per a activitats de dansa de sala i de carrer de caràcter professional destinada a entitats.

Són subvencions per a activitats de dansa de caràcter professional d’acord amb les modalitats següents:

a) Suport a l’organització d’activitats de formació no reglada per a professionals. Per a aquesta modalitat, només es pot presentar una sol·licitud amb un un únic projecte.

b) Suport a la creació, producció i presentació pública d’espectacles. Es pot sol·licitar la subvenció per a aquelles produccions enteses com a nou espectacle, o bé per a projectes en residència. També les reposicions o revisions d’aquelles creacions en què la producció originaria tingui, com a mínim, 4 anys d’antiguitat. Per a aquesta modalitat, es pot presentar un màxim de tres produccions, cadascuna en una sol·licitud sol·licitud diferent.

c) Suport a l’exhibició d’espectacles. Per a aquesta modalitat, només es pot presentar una sol·licitud amb un un únic projecte.

Aquest any queden exclosos els festivals d’aquesta línia d’ajuts, atès que properament es publicarà una línia exclusivament per a aquest format: Subvencions a l’organització d’activitats  de difusió de les arts visuals i arts escèniques a través de festivals, cicles i esdeveniments.

Empreses

Fins al 4 de maig (inclòs).

L’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) obre també una línia d’ajuts per a activitats de dansa de sala i de carrer de caràcter professional destinada a empreses.

Aquestes bases tenen per objecte la concessió de subvencions a activitats de dansa de sala i de carrer de caràcter professional d’acord amb les modalitats següents:

a) Suport a l’organització d’activitats de formació per a professionals.

b) Suport a la nova creació, producció i presentació pública d’espectacles. Als efectes d’aquestes bases, també s’entenen per nova creació les reposicions o revisions dels espectacles en què la producció originària tingui, com a mínim, 4 anys d’antiguitat i que no s’hagi representat, com a mínim, un any abans de la data d’estrena de la reposició o revisió.

c) Suport a l’exhibició d’espectacles.

d) Suport a activitats de difusió a través de mostres, festivals i esdeveniments similars.

Desenvolupament de públics

D’altra banda, fins al 3 de maig el mateix ICEC obre també una línia d’ajuts a activitats de desenvolupament de públics per a la cultura. Es tracta de subvencions per a les activitats professionals que tinguin com a objectiu la creació, la fidelització o l’increment de públics culturals a Catalunya en els àmbits de les arts escèniques (dansa, teatre i circ), de les arts visuals, de l’audiovisual, de la música i de les activitats multidisciplinàries dels àmbits esmentats. 

Les activitats de desenvolupament de públics per a la cultura poden anar adreçades a persones en general o bé específicament a col·lectius de cultura inclusiva que reconeguin la diversitat de gènere, ètnica, cultural, generacional i funcional o que redueixin el risc d’exclusió social.

Les activitats poden consistir en accions concretes o en projectes que incloguin un conjunt d’activitats amb una estratègia i un objectiu comuns que tinguin com a objecte la creació, la fidelització o l’increment de públics a través de la creació de comunitats culturals que estimulin l’interès per la cultura. També poden impulsar la interacció de les persones usuàries de la cultura amb la creació i la producció artística, i altres activitats que millorin l’accés, la participació, la sensibilització i l’experiència lúdica o emocional en els àmbits culturals establerts. Aquestes activitats poden ser jornades, tallers, cursos, trobades, escoles d’espectadors (on els participants esdevenen espectadors i es reforça la seva formació en aquest sentit), actes de prefunció i de postfunció, accions amb models participatius o altres actuacions relatives als àmbits esmentats.