Actualitat

Sobre l’aplicació del Conveni del Sector Audiovisual en els professionals de la dansa

16/09/2016

L’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya – ApdC ha mediat, a través dels seus serveis jurídics, per a l’aplicació de la normativa laboral vigent, després de rebre diferents queixes d’associats al voltant de males praxis dutes a terme en el rodatge d’un espot publicitari el passat mes de juliol a Barcelona.

Després de reconèixer el desconeixement d’aquest conveni col·lectiu estatal regulador de les relacions laborals entre els productors d’obres audiovisuals i els actors que presten serveis en aquestes, la productora es va comprometre a aplicar-lo en la seva totalitat a partir dels nous treballs a realitzar i a fer-ne el màxim de difusió entre les empreses productores per tal que en cap cas, es torni a produir cap incompliment.

Com a professionals de la dansa heu de tenir en compte a l’hora de reconèixer els vostres drets que:

El Conveni del Sector Audiovisual ha incorporat per primera vegada els professionals de la dansa i inclou també el sector de la publicitat. A més, recull millores respecte a l’anterior, aprovat el 2005. Entre les novetats preveu un augment del 2,5% en els salaris, després d’anys de congelació. El conveni va entrar en vigor l’1 de gener de 2016. Entre les clàusules a tenir en compte cal destacar tal com es disposa a l’Annex 2.B.2 del Conveni Col·lectiu d’aplicació:

“En el grupo profesional de Bailarines las tablas salariales seguirán equivalencias con las categorías establecidas para el grupo profesional de actores/actrices. En este sentido la categoría de Primer Bailarín/a tendrá su equivalencia a la categoría de actor/actriz protagonista; la categoría de Bailarín/a solista tendrá su equivalencia a la categoría de actor/actriz secundario; y la categoría de Cuerpo de Baile tendrá su equivalencia a la categoría de actor/actriz de reparto“.

Podeu consultar el Conveni del Sector Audiovisuali les taules salarials actualitzades a través d’aquest enllaç.