Actualitat

S’obre la convocatòria de beques de recerca i creació del CoNCA 2011

07/09/2011

Data límit: 26/09/2011
El CoNCA ha publicat la convocatòria per beque beques per a projectes de recerca i/o creació (no producció) en els àmbits de les arts visuals, les arts escèniques, i la música; i de recerca en els àmbits de la cultura artística, humanista, científica i del pensament, que es desenvolupin dins l’any 2011.
 
Les bases de la convocatòria publicades al DOGC estableixen els requisits que han de complir els sol·licitants, la documentació que caldrà adjuntar i els terminis. El formulari de sol·licitud s’haurà de presentar juntament amb el projecte (memòria, pla de treball, currículum, documents addicionals, etc).
 
Un cop avaluades les sol·licituds, la Comissió d’Ajuts acordarà la proposta provisional de concessió. Els sol·licitants proposats hauran de presentar el document d’acceptació i la documentació que s’indica a les
bases de la convocatòria.

Per a més informació, fes clic aquí.