Actualitat

S’obre la convocatòria de beques de formació i perfeccionament del CoNCA 2011

14/09/2011

Data límit: 03/10/2011

El DOGC ha publicat avui la convocatòria de beques de formació i perfeccionament del CoNCA, per a creadors i intèrprets (persones  físiques domiciliades a Catalunya o amb veïnatge civil català) que  vulguin formar-se o perfeccionar-se professionalment mitjançant la  participació en una activitat formativa, fora de Catalunya i vinculada als àmbits de les arts visuals, les arts escèniques i la música. Aquesta convocatòria exclou els estudis de doctorat i les classes particulars.

L’activitat formativa ha de tenir una durada d’un mínim d’un mes i un màxim de dotze i ha d’iniciar-se el 2011. La convocatòria compta amb una dotació total de 222.500 euros, 180.000 euros amb càrrec al pressupost del 2011 i els 42.500 restants al pressupost del 2012.

Per més informació, fer clic aquí.