Actualitat

S’obre convocatòria per l’assessoria artística de l’Espona, Centre de la dansa tradicional catalana de Rubí

11/01/2011

L’Espona, Centre de la dansa tradicional catalana de Rubí està a punt de finalitzar les obres de rehabilitació i convertir-se en una realitat. Per aquet motiu està en el procés de dotar el centre del personal i els col·laboradors necessaris per engegar el projecte, i ha publicat una convocatòria oberta per escollir l’assessoria artística del futur centre.

Els aspirants hauran de presentar una memòria-projecte i podran fer-ho del 19 de gener fins a l’ 11 de febrer. A finals del mes febrer se seleccionarien els tres finalistes i es realitzarien les entrevistes.  Veure la convocatòria: www.dansacat.org/convocatories/2/743/

L’Espona, Centre de dansa tradicional catalana
L’Espona, Centre de dansa tradicional catalana esdevindrà l’eix central del Centre de la dansa tradicional catalana, futura xarxa de centres dedicats a promoure la creació, la recerca, la formació i la difusió de la dansa tradicional catalana.

Quins són els objectius principals?
Contribuir a la propagació dels valors positius que la cultura popular i la dansa aporta a la societat i als seus individus.
Esdevenir un centre de recursos (de tipus logístic, documental, d’informació, de suport a la creació i difusió, d’oferta formativa, etc…) de la dansa d’arrel tradicional catalana on els agents actius puguin cercar les eines necessàries per desenvolupar la seva activitat.
Aconseguir ser punt de referència per la seva qualitat, autenticitat i exigència.
Esdevenir un espai obert, viu, útil, dinàmic, ampli i participatiu integrat a la ciutat, a la comarca i a Catalunya.
Engegar accions de formació per l’aprenentatge i la transmissió de la dansa d’arrel tradicional catalana.
Promoure la creació de noves propostes de dansa d’arrel tradicional.
Afavorir la documentació, la recerca i l’anàlisi dels elements patrimonials de la dansa d’arrel.
Incrementar la promoció i divulgació de les activitats relacionades amb la dansa d’arrel tradicional en l’àmbit local, nacional i internacional.

A qui va dirigit?
Entitats i associacions vinculades a la dansa tradicional catalana.
Ballarins i dansaires.
Mestres de dansa.
Teòrics i investigadors.
Interessats en el món de la dansa tradicional.
Assistents a activitats organitzades pel centre: cursos, seminaris, tallers, xerrades, jornades, trobades…

Què oferirà?
Servei d’informació general, d’atenció i d’acollida.
Programa d’activitats.
Espai de trobada.
Servei de cessió d’espais d’assaig.
Programes de formació.
Programa d’investigació, reflexió i anàlisi (L’Observatori).
Programa de documentació i recerca (Centre de Documentació).
Programa divulgatiu i de difusió.
Programa de difusió.
Programa de foment a la creació (Laboratori).

Més informació sobre l’Espona: