Actualitat

S’obre convocatòria per a 5 residències artístiques al Graner

27/07/2011

El Graner, nou espai per la creació de dansa i arts del moviment, obre un període de recepció de projectes d’investigació i creació d’aprofundiment del llenguatge del cos i el moviment. L ‘espai ofereix 5 residències artístiques pel període d’octubre del 2011 a maig del 2012.

El projecte s’inclou dins el Programa Fàbriques de Creació de l’Ajuntament de Barcelona. L’Institut de Cultura ha encarregat al Mercat de les Flors la gestió de l’equipament que farà amb una comissió de seguiment en la qual també hi participen l’APdC i l’ACPDC.

L’espai, ubicat a la Zona Franca de Barcelona, a l’antiga fàbrica Philips, compta amb 1.000 m2 que disposa d’una sala d’estudi plató 240m2,  2 sales d’assaig de 100m2, i una sala de recerca individual de 42m2. També disposa d’espais d’oficines i gestió.

Residències

Hi tindran cabuda projectes d’investigació i creació vinculats al llenguatge del cos i les arts del moviment. Els destinataris poden ser persones físiques, col·lectius, entitats sense ànim de lucre i empreses.

Les persones interessades hauran de fer arribar al GRANER la documentació següent:
-Currículum de l’artista o companyia + vídeo de la selecció de 3 treballs de creació (pots enviar els enllaços per mail o en format DVD).
-Un breu escrit explicant la iniciativa i eixos de treball, així com especificar  nombre d’implicats, col·laboradors i agents de suport, si es el cas, sinopsi del currículum de tots els participants, calendari de treball i espai a concursar (màxim 5 fulls).
 
Trobaràs tota la informació detallada de la convocatòria a:
www.mercatflors.cat/2011-2012/premsa/convocatoria_residencies_graner.pdf