Actualitat

S’inicia l’expedient per declarar la Dansa Espanyola com a Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial

14/12/2018
El 13 de novembre de 2018 es publicava al BOE la resolució de la Direcció General de Belles Arts de Madrid que insta a iniciar els tràmits per declarar la Dansa Espanyola com a Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial.
La resolució exposa que La Dansa Espanyola està viva i es caracteritza per la seva riquesa tipològica i diversitat en les seves expressions al llarg del territori espanyol, per la qual cosa és necessari desenvolupar una sèrie de mesures que contribueixin a la seva salvaguarda. El seu valor com a expressió cultural històrica, artística i identitària justifiquen el seu reconeixement com a patrimoni cultural immaterial i la posada en pràctica d’estratègies que fomentin el seu coneixement i valorització per part de la ciutadania espanyola a través de la seva investigació, documentació, promoció, difusió, transmissió, per contribuir a la seva perpetuació.

Podeu consultar la publicació al BOE aquí.