Actualitat

SindicArt organitza el II Curs de formació laboral bàsica

25/07/2011

Vols saber com s’estructura un contracte de treball i una nòmina?; treballes d’autònom, però tens dubtes de si hauries de tenir contracte laboral? el II Curs de formació laboral bàsica -organitzat per SindicArt– t’ajudarà a resoldre dubtes i a conèixer els teus drets.

Tindrà lloc el  dijous 15 de setembre, de 16 h a 20 h, al Club Social, (Seu de l’SGAE Barcelona Passeig Colom, 6). Núria Rubio, assessora laboral de l’AADPC, serà l’encarregada d’impartir-lo. El preu és de 10€ per a socis de l’AADPC, Ad’EC, APDC, AREC, ATECAT, GAC-SiGC; i 20 € per a no-socis.

El nombre de places és limitat. Les inscripcions seran tingudes en compte per rigorós ordre d’arribada. Seran vàlides un cop omplerta la fitxa d’inscripció i rebut l’ingrés bancari (ingrés al compte 2081 0371 43 3300008810 (Caixa Penedés, titular: SindicART), indicant el nom i la referència FORM2.

CONTINGUTS

A. SEGURETAT SOCIAL

A.1.  Relació laboral i enquadrament dels treballadors a la SS.
A.1.1. La TGSS.
A.1.2. Règim General de la SS i grups professionals.
A.1.3. Relació laboral especial i enquadrament dels artistes a la SS:
– Col·lectiu d’Artistes integrat al Règim General i grups professionals.
– Informes mensuals d’altes i baixes en el Col·lectiu d’Artistes. Justificants d’actuacions.
A.1.4. Règim Especial dels Treballadors per compte propi o Autònoms.

A.2. Cotització al Règim General de la SS.
A.2.1. Cotització dels treballadors assalariats. Còmput dels dies cotitzats. Situacions d’assimilació a l’alta.
A.2.2. Cotització dels artistes en particular:
– Cotització a compte i proposta de cotització definitiva (regularització anual).
– Còmput dels dies cotitzats. Situació específica d’assimilació a l’alta.
A.2.3. Cotització dels treballadors autònoms.

A.3. Prestacions de la SS.
A.3.1. Accés a les prestacions de la SS. Les Entitats Gestores de les prestacions de la SS (INSS, MATEPSS, SPEE-OTG). Situació particular dels artistes.
A.3.2. Breu referència a les prestacions temporals més habituals, en especial per desocupació: assalariats i treballadors autònoms.
A.3.3. Breu referència a les pensions vitalícies: jubilació.
A.3.4. Treball temporal i prestacions socials: incompatibilitat. Modus operandi segons els casos.

B. LABORAL

B.1. Relació laboral.
B.1.1. Referència a l’Estatut dels Treballadors i el Codi Civil
B.1.2. Relació laboral comuna: drets i obligacions de les parts.
B.1.3. Relació laboral especial dels artistes en espectacles públics.:
– Referència a l’Estatut dels Treballadors, el Codi Civil i la Llei de Propietat Intel·lectual
– Relació laboral especial: deures i obligacions de les parts.
B.1.4. Relació laboral versus relació mercantil. Tipus de treballadors: diferències entre professionals autònoms i treballadors assalariats. Referència al fals autònom.

B.2. Convenis col·lectius.
B.2.1. Què són, què regulen, com s’estructuren, conseqüències del seu incompliment. Tipus de convenis o pactes col·lectius.
B.2.2. Convenis col·lectius laborals vigents a Catalunya:
–  Tècnics:  Locals d’espectacles de Catalunya
– Artístics: Actors i actrius de Teatre de Catalunya; Pacte Laboral de Dansa de Catalunya.
B.2.3. Pactes col·lectius en l’àmbit del treball autònom.

B.3. Contracte de treball individual.
B.3.1. Modalitats, requisits mínims. Modalitats específiques dels contractes artístics.
B.3.2. Clàusules contractuals. Especificitat dels contractes artístics (clàusules laborals i civils).
B.3.3. Documentació a lliurar per l’empresa en finalitzar la relació laboral. Especificitat dels justificants d’actuació artística.
B.3.4. Contracte d’arrendament de serveis. Contingut mínim segons la LETA (cas especial dels TRADE).

B.4. Retribucions salarials.
B.4.1. Concepte de salari. Percepcions salarials i extrasalarials.
B.4.2. Com calculem el salari (salari brut i salari net; aportació del treballador a la Seguretat Social i retenció IRPF; cost d’empresa).
B.4.3. Nòmines, liquidacions, pagament.
B.4.4. Retribucions a les relacions mercantils.

B.5. Empreses: diferents formes jurídiques existents.