Actualitat

Signatura del contracte-programa del Consorci Mercat de les Flors per als propers 4 anys

01/03/2012

El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, i el tinent d’alcalde de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació de l’Ajuntament de Barcelona, Jaume Ciurana, han signat avui amb el director del Mercat de les Flors, Francesc Casadesús, el nou contracte programa del Consorci Mercat de les Flors.

El contracte programa comprèn el període 2012-2015 i especifica els compromisos del Mercat de les Flors – Centre d’Arts de Moviment, i els indicadors que permeten el seu seguiment, tant en l’àmbit de l’activitat com en el de la seva gestió. Té com a objectiu promoure que l’equipament esdevingui un centre de referència en el sector de la dansa en l’àmbit nacional i internacional, i impulsar-lo com a espai motor i punt de trobada per al foment de les arts en moviment mitjançant el treball en xarxa amb altres equipaments culturals nacionals i internacionals.

Ferran Mascarell ha destacat que el contracte programa “ratifica la voluntat del Departament de Cultura i de l’Ajuntament de Barcelona de comptar amb un centre que sigui capçalera en l’àmbit de la dansa per fer possible que el sector agafi el vol i perquè vagin desapareixent alguns dels dèficits que té actualment“. Mascarell ha afirmat que l’acord proposa, entre altres coses, “treballar a 3 anys vista, promoure la internacionalització de les companyies, fer una política de la dansa vinculada amb altres disciplines i incidir en la creació de nous mercats”.

Objectius del contracte programa signat 
El contracte programa defineix els objectius del projecte del Mercat de les Flors per al període 2012-2015. Són els següents:

1. Proposar referents i models per al sector
Establir referents associats a la marca del Mercat de les Flors per tal de crear vincles estables amb artistes associats i companyies residents.
Impulsar la recuperació de la memòria i la construcció d’un imaginari col·lectiu compartit.
Promoure un equilibri entre diverses línies artístiques: la dansa contemporània, les populars, els projectes familiars, la dansa integrada, les noves dramatúrgies, el circ contemporani i les signatures d’autor.
2. Potenciar la participació
Afavorir la participació dels públics i la seva presència a l’equipament i a les activitats de mediació social, acció cultural i la creació de comunitat.
Impulsar projectes comunitaris i socials, fent atenció a la diversitat cultural i a la construcció de la ciutadania.
3. Incentivar el coneixement
Establir polítiques de relació amb el món educatiu i de la recerca en tots els seus nivells i impulsar l’acostament entre creadors i públics a partir de diverses activitats educatives.
Establir espais de laboratori, vivència i experimentació per compartir els espais de coneixement amb la societat.
4. Impulsar la creativitat
Establir accions que permetin la llibertat d’experimentació, amb especial atenció als joves i a les relacions entre l’artista i els seus públics. Una de les eines bàsiques de treball seran les residències i la coproducció com a suport a la iniciativa.
5. Organitzar un sistema sostenible
Generar el màxim de recursos propis, sempre que sigui possible aportar-hi continguts de qualitat
Assumir un rol actiu en la circulació de propostes artístiques i potenciarà la seva màxima difusió en tots els àmbits territorials possibles
6. Atorgar una atenció preferent al Graner Illa Philips
El contracte programa considera estratègica la vinculació del consorci amb la fàbrica de creació Graner Illa Philips, que estarà gestionat pel consorci mitjançant una comissió de seguiment formada per representants de l’Ajuntament de Barcelona i de les associacions de professionals representatives del sector.

Objectius estratègics del Mercat de les Flors
El projecte del Mercat de les Flors aposta perquè esdevingui un espai que compatibilitzi el treball com a centre de les arts de moviment, l’obertura a nous públics i el treball en xarxa amb altres entitats i institucions. Els objectius estratègics del Mercat de les Flors són :
1. Impulsar, coproduir i programar espectacles de dansa de manera regular equilibrant tendències i sensibilitats.
2. Treballar amb els públics i fidelitzar-los realitzant una tasca activa i constant, tant pedagògica com d’incentivació de la demanda.
3. Interactuar amb el món educatiu, proposant projectes per a tots els nivells així com eines pedagògiques que permetin ampliar al màxim el seu territori d’influència.
4. Proposar formes atentes de relacionar-se amb els nous creadors, els projectes d’investigació i el suport al talent així com el diàleg entre disciplines artístiques.
5. Organitzar espais de trobada, congressos, formes de compartir informació i coneixements i la creació de comunitat.
6. Organitzar activitats i obrir espais de participació i diàleg amb els professionals i relacionar-se activament amb tot el sector de la dansa.
7. Fer possible l’existència de publicacions i d’un arxiu documental que permeti la generació de coneixement i patrimoni a l’entorn de la dansa.
8. Realitzar accions i col·laborar amb altres entitats culturals, especialment els equipaments públics dedicats a les arts escèniques.
9. Afavorir la presència de la dansa en d’altres programacions, acompanyar altres espais en el foment d’activitats i articular xarxes i circuits en els més amplis àmbits territorials.
10. Potenciar les relacions amb diversos sectors socials fent visibles els valors de la dansa a la societat.
11. Millorar l’eficàcia, l’eficiència en la gestió, qualitat del servei i la competència dels professionals que treballin al Consorci.
12. Assegurar l’accessibilitat comunicativa i l’avaluació i transparència de les accions i dels resultats del Consorci.

Més informació