Actualitat

Coneixeu els serveis d’assessorament i d’acompanyament psicològic que teniu per ser sòcies de l’APdC?

08/05/2024

Com moltes de vosaltres ja sabeu, per estar associades a l’APdC compteu amb nombrosos avantatges, entre els quals destaquen els serveis d’assessorament legal, fiscal, de projectes, subvencions i de distribució, així com els serveis d’acompanyament psicològic. Us en fem cinc cèntims perquè en podeu fer ús si ho necessiteu:

Aquest és un servei gratuït per a sòcies amb l’assessoria jurídica de les advocades de l’AADPC, Andrea Leunda i Ana Airas.

Per fer ús d’aquest servei, és imprescindible enviar un correu electrònic a projectes@dansacat.org indicant:

  • Nom complet
  • Telèfon de contacte
  • Motiu de la consulta

* Servei exclusiu i gratuït per a socis i sòcies professionals. Cost de 30€/h per a les persones no associades o estudiants.

Assessoraments puntual amb l’equip de gestió de l’APdC

L’equip de gestió de l’APdC, ofereix assessorament puntual bàsic i gratuït per a sòcies i estudiants sobre dubtes puntuals de l’exercici diari de la professió, equivalències de títols de dansa, sol·licituds de subvencions, l’inici d’un projecte professional, etc. Els assessoraments acostumen a tenir una durada aproximada d’una hora. S’han de sol·licitar prèviament enviant un correu electrònic a projectes@dansacat.org. Per tal de poder preparar bé les respostes i fer un bon assessorament, les qüestions plantejades s’han de detallar molt bé a la sol·licitud.

Assessoraments de distribució i subvencions

L’APdC afegeix dues noves temàtiques als assessoraments que ja ofereix de legal i de projectes: distribució i subvencions. Són assessoraments gratuïts i exclusius per a les persones associades a l’APdC com a professionals (queden excloses les estudiants). Són assessoraments teòrics sobre diferents aspectes de la distribució o de les subvencions i es duen a terme de forma online amb diferents professionals del sector. 

Per garantir que totes les sòcies tinguin accés al servei, cada professional compta amb la possibilitat de sol·licitar un assessorament a l’any, a escollir entre distribució o subvencions.

Més info aquí.

Acompanyament psicològic

És un servei exclusiu per a socis i sòcies de l’APdC i és limitat. S’hi podran acollir un màxim de 20 persones, les quals hauran d’inscriure’s, indicant amb quina de les dues professionals es vol fer l’acompanyament. L’adjudicació del servei serà per estricte ordre d’arribada de les sol·licituds.

Preus

  • Primera sessió gratuïta (entrevista informativa): presencial o online.
  • De la 1a a la 5a sessió, l’APdC pagarà el 50% de la sessió i el pacient el 50% restant (27,50€) directament a la psicòloga
  • De la 6a a la 10a sessió, l’APdC pagarà el 30% de la sessió i el pacient el 70% restant (38,50€) directament a la psicòloga.
  • A partir de la 11a sessió, el pacient pagarà el 100%.

Preu de la sessió 55€

Més info aquí.