Actualitat

Sentència favorable als titulats superiors en Dansa

16/04/2009

Poc a poc els titulats superiors en Dansa a Catalunya veuen els seus drets reconeguts i respectats.

En breu s’executarà la sentència que obliga una escola municipal de dansa catalana a contractar una titulada superior en Dansa per davant d’altres persones sense titulació oficial.

El setembre de 2004 es va celebrar un concurs-oposició per a proveir quatre places de professor de dansa en una Escola Municipal de Dansa. Entre els guanyadors del concurs-oposició hi havia dues
persones que, com a títol per a concursar, havien presentat una habilitació específica en dansa-jazz concedida pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Un dels concursants va presentar una demanda al jutjat adduint que l’habilitació específica en dansa-jazz, ―que només autoritza a impartir dansa-jazz a les escoles de dansa autoritzades per la Generalitatno era títol suficient per a concursar en un lloc genèric de professor de dansa en aquest tipus d’escoles.

La sentència 725/2008 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va ratificar la sentència 16/06 del Jutjat del Contenciós-administratiu de Barcelona núm. 7 que dóna la raó a aquest demandant, anul·lant la contractació per part de l’ajuntament dels dos concursants que havien presentat l’habilitació específica en dansa-jazz. La sentència indica que “les places convocades eren per a impartir docència amb caràcter general”, que, en les escoles autoritzades de dansa, “l’habilitació específica només permet impartir docència en concretes especialitats”, i que “qui presenta una habilitació específica només pot fer classes en la matèria per a la qual està habilitada”.