Actualitat

Seleccionats i seleccionades per a la Finestra d’Internacionalització de la Dansa (FID) 2015

16/07/2015

La FID és una taula d’internacionalització de la dansa catalana que enguany arriba a la seva tercera edició i se celebrarà del 6 al 8 de desembre. Aquesta iniciativa està promoguda per l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya, l’Associació de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya, el Mercat de les Flors, el Departament de Cultura de la Generalitat, l’Institut de Cultura de Barcelona, l’Institut Ramon Llull i el PICE (Programa de Internacionalización de la Cultura Española).

Els seleccionats i seleccionades d’enguany són:

– Jorge Dutor i Guillem Mont de Palol
– Poderío Vital

– Aimar Pérez Galí
– Cris Blanco
– Carme Torrent
– Diana Gadish
– María García Vera i Juan Pablo Miranda
– Pere Faura

La comissió de selecció de la FID 2015, que ha valorat les 34 propostes rebudes, ha estat formada per: Maria José Cifuentes (programadora internacional – Nave //Chile), Harri Kuorelathi (programador internacional – Zodiac // Finlàndia), Oscar Dasí (artista), Marc Olivé (programador local Mercat de les Flors), i Jaime Conde Salazar (pensador).

Els artistes seleccionats seran corresponsables amb la comissió de treball estable de la FID del disseny i la presentació del seu univers creatiu, de la creació del diàleg amb la resta d’artistes seleccionats i de la seva articulació amb la realitat artística local (creant una ressonància amb aquest teixit local a partir de l’organització d’espais de socialització oberts). Així doncs, la FID 2015 no es tracta d’una finestra de creació o de producció d’obra nova sinó un espai de trobada per a professionals per aprofundir i donar difusió internacional a l’obra i a l’univers artístic dels seleccionats.