Actualitat

Segona trobada de la taula de treball sobre la dansa clàssica a Catalunya

16/02/2013

Davant la petició d’alguns associats i la voluntat de l’APdC d’abordar les necessitats de la Dansa clàssica, el passat 25 d’octubre vam organitzar una primera taula de treball sobre aquesta disciplina artística, a la que vam convocar a prop de 20 professionals, i a la que van assistir: David Campos, Maria Vallès, Joan Boix, Roser Muñoz, Keith Morino, Laura Mas, Catherine Allard, Elise Lummis, Livio Panieri, Gemma Calvet (junta APdC) i part de l’equip de gestió de l’APdC. El proper 26 de febrer a les 10.30h  ens tornarem a trobar a la Fabra i Coats per a seguir treballant sobre el tema. Si vols participar envia’ns un e-mail a: gestio@dansacat.org.

La darrera sessió de treball es va centrar en l’elaboració d’una primera diagnosi del sector. En aquest DAFO es van apuntar com a debilitats la feblesa del mercat laboral; la manca de companyies estables als grans teatres; la manca de contractació i protecció; la manca d’inversió; la manca de reconeixement social; la fuga de talents; la manca de cohesió del propi sector; la dificultat per accedir als centres escolars, etc. Com a amenaces es va parlar de la ignorància dels governants per valorar les potencialitats del sector; les polítiques errònies de subvenció; la manca de visió a mig termini; la competència de companyies d’altres països que arriben i ocupen el mínim mercat existent en les programacions estables, etc. Pel que fa a les fortaleses, es va parlar de la qualitat de la formació, del talent, l’existència de més de 350 escoles a Catalunya; el públic potencial d’espectacles; el repertori; la força de la tècnica; el fet que és un llenguatge universal i les seves possibilitats d’internacionalització; la professionalització de la gestió de les companyies, etc. Finalment, com a oportunitats es va apuntar la crisi, com una oportunitat per tal de posar en valor la creació de casa; les infraestructures ja existents per a exhibir; noves possibilitats de finançament dels projectes a desenvolupar; la futura llei de mecenatge, etc.