Actualitat

S’aprova l’equivalència en títols de docents de dansa i s’actualitza la regulació del currículum dels ensenyaments

12/07/2010

El Consell de Ministres va aprovar divendres passat dos Reials decrets. D’una banda, un que estableix l’equivalència dels títols dels docents d’ensenyaments de música i dansa; i de l’altre, un decret que modifica determinats aspectes de la regulació que actualment fixa el currículum dels ensenyaments professionals de Dansa.

En el primer decret s’estableix les equivalències dels documents acreditatius dels estudis oficials de dansa anteriors a la implantació de la Llei Orgànica d’Ordenació General del Sistema Educatiu, només per a la impartició de la docència dels ensenyaments elementals i professionals de dansa.  I a més, es declaren equivalents a les titulacions que LOE estableix a l’efecte de la impartició de la docència dels ensenyaments elementals i professionals de música en centres públics i privats autoritzats: el títol de Professor expedit a l’empar del Decret 2618/1966 de 10 de setembre i el Diploma de Cantant d’Òpera, expedit a l’empar del Decret 313/1970, de 29 de gener. 

LLEGIR DECRET

Pel que fa al segon decret, modifica determinats aspectes de la regulació que actualment fixa el currículum dels ensenyaments professionals de Dansa.  En concret s’han introduït nous elements que pretenen mantenir un alt nivell en la formació, propi d’uns estudis altament especialitzats destinats a un alumnat amb aptituds i gran voluntat de dedicació.

A partir d’ara no passaran de curs els alumnes que no hagin superat determinades assignatures en cadascuna de les quatre especialitats, per considerar-se que són especialment rellevants per a continuar els estudis. Aquestes assignatures són:

ESPECIALITAT- ASSIGNATURES
Flamenc- Dansa espanyola
Dansa clàssica- Dansa clàssica
Dansa contemporània- Tècniques de Dansa Contemporània
Dansa espanyola- Escola bolera, Dansa estilitzada i Flamenc

Aquesta modificació es produïx després de l’experiència acumulada de dos cursos acadèmics que duen implantats els ensenyaments professionals de dansa tal com va definir la Llei Orgànica d’Educació (LOE).

LLEGIR DECRET