Actualitat

S’aprova el I Conveni col·lectiu autonòmic d’ensenyament i formació no reglada de Catalunya pels anys 2020-2023

02/07/2020
S’ha publicat al DOGC el I Conveni col·lectiu autonòmic d’ensenyament i formació no reglada de Catalunya pels anys 2020-2023, per el qual s’hauran de regir les contractacions de personal les empreses privades que imparteixin formació de dansa.
Podeu descarregar el conveni complet aquí. A continuació us en fem un petit resum:
Conveni col·lectiu d’aplicació:

I conveni col·lectiu autonòmic d’ensenyament i formació no reglada de Catalunya anys 2020-2023.

Àmbit territorial.
Aplicable a tot el territori de Catalunya.

Àmbit funcional.
Quedaran afectades pel present conveni col·lectiu totes les empreses de titularitat privada que es dediquin a impartir ensenyament i formació professional privada per l’ocupació i en general per qualsevol no reglada (entre elles, artística).

Àmbit temporal.
Des de l’1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2023.

Salari mínim per conveni 2020.
Professor.          Salari mínim mensual. 1.319 €.        Anual. 18.466 €