Sabies què...?

Sabies que…una companyia de dansa està obligada a contractar laboralment els seus intèrprets?

Des de l’APdC hem elaborat una guia de bones praxis que tota companyia de dansa ha de seguir quan s’estableix una relació laboral amb els seus ballarins i ballarines. És imprescindible que, tant si sou companyies com si sou intèrprets, llegiu atentament aquest resum que hem treballat amb la advocada de l’APdC Andrea Leunda.

És essencial que totes siguem coneixedores d’aquestes obligacions si volem garantir el reconeixement professional del sector. Aviat farem una enquesta per conèixer la realitat de la contractació des de les companyies de dansa a Catalunya. Us preguem que estigueu atentes, ja que necessitarem la col·laboració de totes.

Sabies que…?

  1. Per poder dur a terme els seus projectes (firmar contractes amb teatres, facturar actuacions, contractar i pagar els i les intèrprets…), una companyia de dansa cal que es constitueixi en alguna forma jurídica. Hi ha moltes opcions: associació sense ànim de lucre, cooperativa de treball associat, societat limitada, autònom…
  2. La companyia ha de contractar laboralment en règim d’artistes els i les intèrprets dels seus espectacles. No hi ha altres opcions vàlides (ni exigir-los factures, com a autònoms o a través de cooperatives, ni contractar-los en règim general). No fer-ho és un incompliment de la llei (l’Estatut dels Treballadors i el Reial Decret 1435/1985 entre d’altres) i pot comportar multes elevades per inspecció de treball o demanda laboral i conseqüències greus per l’artista en cas d’accident laboral.
  3. Cotitzar en l’especialitat d’artistes és l’única manera que tenen aquestes professionals d’acreditar la seva experiència i poder accedir a atur, jubilació o ajuts i subsidis puntuals com els de 2020 derivats de la pandèmia. No complir amb el deure de contractar-les correctament és deixar-les a l’estacada.
  4. Al contrari del que es creu, NO és més car contractar en règim d’artistes. Els costos per contractar laboralment a un o una intèrpret, segons quina sigui la base de cotització, són més reduïts en el Règim General de la Seguretat Social, Especialitat Artistes, en comparació del Règim General de la Seguretat Social.
  5. El sector de la dansa de Catalunya disposa d’un Pacte Laboral impulsat per l’APdC que les companyies poden subscriure. És un pacte extraestatutari que recull uns mínims de contractació i de retribucions (producció, bolo, gira, temporada, blocs d’activitat) que sistematitzen i aclareixen les relacions laborals existents entre les companyies i els i les ballarines. https://www.dansacat.org/wp-content/uploads/2020/11/Pacte-laboral-2016-actualitzat-2.3.20-1.pdf
  6. Disposar d’un Conveni Col·lectiu beneficiaria al sector, ja que permetria:
  • Dotar als treballadors i treballadores i empresaris i empresàries d’un marc laboral estable i protector.
  • Harmonitzar les relacions laborals del sector regulat.
  • Disposar d’un marc comú d’aplicació a totes les companyies professionals
  • Evitar la competència deslleial