Sabies què...?

Sabies que…l’IVA d’un bolo de dansa varia segons qui emet o rep la factura?

Com a norma general, l’exhibició d’una peça de dansa es factura al 21%.

Ara bé, hi ha dues excepcions:

 

1.IVA reduït del 10 % pels serveis prestats per intèrprets, artistes, directors/es i personal tècnic, que siguin persones físiques, als organitzadors d’obres teatrals i musicals.

Així, els requisits per poder aplicar l’IVA reduït són:

o   Servei prestat per una persona física (persona treballadora autònoma) que presti serveis d’actor/actriu, directors/es, personal tècnic o artista. Per tant, a l’IAE hauries d’estar donada d’alta com a artista, actriu, directora…

o   Que portin a terme obres teatrals o musicals: la dansa es considera obra teatral. També tenen aquesta consideració el circ, el teatre, les propostes híbrides… Ara bé, les activitats de conta contes no es consideren obres teatrals.

o   Que la peça de dansa es facturi directament a l’organitzador de l’espectacle: la persona física li ha de facturar a l’organitzador de l’espectacle. L’Agència Tributària entén que és organitzador de l’espectacle qui disposa l’espai escènic, ven les entrades… Per tant, en cap cas els intermediaris, distribuïdores… són considerades organitzadores

A la factura heu de recollir expressament el següent: aplicació de l’IVA reduït per l’article 91.u.2.13è de la Llei d’IVA.

 

2.Exempció d’IVA per les associacions sense ànim de lucre que organitzen o produeixen activitats o manifestacions culturals (representacions teatrals, musicals, coreogràfiques, audiovisuals o cinematogràfiques).

Les associacions sense ànim de lucre estan obligades a facturar els bolos exempts d’IVA, ja que són considerades entitats de caràcter social.

En cas de facturar amb exempció d’IVA, a la factura heu de recollir expressament el següent: prestació de serveis exempta d’iva per l’article 20.u.14è de la Llei d’IVA.

L’article 20.3 de la Llei d’IVA regula que les entitats de caràcter social són aquelles que compleixen aquests tres requisits:

  • No tenir finalitat lucrativa.
  • Els càrrecs de junta han de ser gratuïts i els seus membres no tenir un interès directe en els resultats econòmics.
  • Les persones sòcies de l’entitat o parents consanguinis fins a segon grau no poden ser destinatàries principals de les operacions exemptes, ni gaudir de condicions especials en la prestació de serveis.

Tot i que les companyies de dansa constituïdes sota el paraigües d’una associació sense ànim de lucre sí que teniu finalitat lucrativa, és un tema difícil d’acreditar davant l’Agència Tributària.

Per tant, en cas que preferiu facturar els bolos de dansa amb IVA us recomanem que us assessoreu, ja que hi ha diferents opcions a valorar: transformar-vos en cooperativa, valorar la possibilitat de defensar que no compliu els requisits per ser considerades entitat de caràcter social…

Recordeu que si teniu dubtes disposeu d’un servei d’assessorament laboral gratuït per a persones associades.