Sabies què...?

Sabies que… el pacte laboral de dansa recull el sou mínim que han de percebre els ballarins/ines professionals?

Aquestes últimes setmanes hem parlat molt de les retribucions dels ballarins i ballarines professionals, arran de la notícia que, a la gala dels Premios Goya, es demanava a ballarins treballar gratis a canvi de visibilitat.
Doncs sabies que… el pacte laboral de dansa recull el sou mínim que ha de rebre un/a ballarí/na en un projecte? Per determinar-lo, es tenen en compte diferents factors (Capítol 7. Art. 18):
  • Fase de producció (assajos). El salari brut anual es fixa en 16.500 euros per la jornada completa o l’import proporcional en cas de treball a temps parcial. A partir de la segona representació de l’espectacle produït, el sistema retributiu serà el que es fixa a l’apartat d’explotació per temporada.
  • Fase d’explotació. El salari varia segons ballarí/ballarina sigui contractat per bolos o per temporada:
Bolos: Es fixa un preu mínim segons si l’espectacle es fa a Catalunya o fora, i segons si és de carrer, infantil o per adults en un espai tancat (consultar el conveni).
Temporada: Varia segons si la companyia participa en la recaptació de venda d’entrades.
  • Sense participació en la recaptació: A partir de la segona representació de l’espectacle produït, i sempre que aquesta sigui  consecutiva  al  període  de  producció,  el  ballarí/ballarina  tindrà  dret  a  cobrar  la quantitat de 135 euros bruts més per cada funció addicional.
  • Amb participació en la recaptació: La  retribució  mínima  per funció  serà  de  65  euros  bruts  més  una  participació  en  un  percentatge – pactat prèviament  en  el  contracte  de  temporada  signat  entre  el  ballarí/ballarina  i  l’empresa – sobre  el  benefici  net  dels  ingressos  obtinguts  per  la  companyia  sobre  el  percentatge de recaptació que a aquesta li correspongui.
Més informació aquí. Si tens dubtes, l’APdC ofereix assessorament legal als seus socis i sòcies. (Cal demanar cita prèvia a projectes@dansacat.org).