Sabies què...?

Sabies que… el Pacte Laboral de Dansa estableix les condicions dels desplaçaments per gira i el preu pel quilometratge?

Sabies que…  és l’empresa qui ha d’organitzar i pagar els desplaçaments fora del municipi de contractació i que, aquests, es faran complint amb una sèrie de condicions? L’article 20 del Pacte Laboral de Dansa estipula:

  • Quan es viatgi en tren nocturn, els ballarins hauran d’anar acomodats de la manera més confortable possible i, com a mínim, en cabines de 6 lliteres.
  • Quan es viatgi en autocar o furgoneta, es faran parades de 15 minuts com a mínim en intervals màxims de 3 hores de viatge.
  • Si el desplaçament s’ha realitzat durant la nit, els ballarins no podran ser convocats al teatre abans de les 15h.
  • Només es podrà viatjar el mateix dia de representació en el cas dels bolos que tinguin lloc a Catalunya, i/o en aquells casos en els quals la durada del viatge no sigui superior a 4 hores.
  • En el cas que els ballarins viatgin amb cotxe propi, la companyia els satisfarà la quantitat de 0,19€ per quilòmetre efectuat per vehicle, i els seran rescabalades les despeses de benzina i peatges.
  • El ballarí/ballarina que perdi el mitjà de transport disposat per la companyia sense causa justificada haurà de fer-se càrrec de trobar i pagar el mitjà de transport necessari per a estar en el lloc del bolo i complir l’horari previst.
Més informació aquí. Si tens dubtes, l’APdC ofereix assessorament legal als seus socis i sòcies. (Cal demanar cita prèvia a projectes@dansacat.org).