Sabies què...?

Sabies que… com a ballarí/na tens dret a gaudir de dies de vacances o a rebre la compensació econòmica equivalent?

Sabies que… el pacte laboral de dansa de 2016 regula tots els aspectes de la relació entre ballarins/nes i els teatres (públics o privats) i les companyies que el subscriuen? Avui ens fixem en les vacances (Art.17):

El personal afectat per aquest pacte gaudirà de trenta dies naturals de vacances a l’any. Aquells que no faci un any que treballen a la companyia, tindran dret a gaudir de la part proporcional o de la seva compensació econòmica corresponent.

Més informació aquí. Si tens dubtes, l’APdC ofereix assessorament legal als seus socis i sòcies. (Cal cita prèvia).