Actualitat

Sabies que… si per causa major se suspèn una representació, els ballarins/ines tenen dret a cobrar com a mínim part de la retribució pactada?

06/02/2020

Sabies que… si es suspèn una representació per causes de força major o bé si es realitza a l’aire lliure, per causa de fenòmens atmosfèrics, el ballarí/ballarina té dret a cobrar la seva retribució? L’article 19 del pacte laboral de dansa estableix que:

–  Si la producció ha estat contractada per qualsevol entitat organitzadora i l’empresa cobra el total del caixet, el ballarí/ballarina percebrà íntegrament el seu sou corresponent a aquell dia.

–  En el cas que l’empresa cobri únicament una part del caixet o percentatge estipulat, el ballarí/ballarina percebrà la part proporcional del seu salari que es correspongui amb la percebuda per l’empresa.

Més informació aquí. Si tens dubtes, l’APdC ofereix assessorament legal als seus socis i sòcies. (Cal cita prèvia).