Actualitat

Reunió amb la Conselleria de Cultura davant la congelació de subvencions

18/06/2012

Davant la petició de les associacions professionals del sector cultural d’obtenir una resposta a l’anunciada congelació de les subvencions, el conseller Ferran Mascarell ens va concedir una reunió -el passat 24 de maig- demanada amb caràcter d’urgència, a la qual van assistir una dotzena de presidents d’aquestes associacions, entre ells, Xavier Martínez, president de l’APdC. També ens va emplaçar a una segona reunió per a detallar altres aspectes més puntuals sobre les subvencions, que va tenir lloc el 31 de maig, amb Xavier Solà, Secretari General del Departament de Cultura; Isabel Colomer, Directora de l’OSIC; i Susanna Blanco, Cap del Gabinet del Conseller.

A continuació us detallem alguns dels temes tractats a les reunions que poden ser del vostre interès:

Darrera retallada pressupostària anunciada:
La Generalitat ha hagut de fer una rebaixa addicional de 1.600 milions d’€ per desbloquejar els pressupostos. D’aquesta quantitat li correspon a Cultura retallar 12 milions € (la resta, bàsicament a les que “tenen major pes econòmic: Educació, Sanitat, Governació, Pol. Territorial Inversions”).

Previsió de la distribució de les noves retallades:
En principi es plantegen que afectin essencialment a:
– Despeses estructurals Departament (viatges, publicitat…)
– Fusions internes: Ex. S’elimina la Delegació Territorial de Barcelona i el personal passa al Palau Marc i els despatxos de Torre Colon passen a la Filmoteca.
– Allargament de pòlisses històriques per obres com les de la Filmoteca. A llarg termini sortirà més car perquè incrementa interessos, però ajuda a resoldre problemes pressupostaris actuals.
– Potser caldrà encara tocar alguna de les grans institucions, encara que en general ja estan bastant al límit.
Subvencions: Reducció entre un 0 i 5% en aquelles subvencions que es consideri que tenen encara una mica de marge. Ex. festivals públics

Intentaran que els ajuts de l’ICEC i l’OSIC pateixin el menys possible i que en qualsevol cas, no superin el 5%.

Pagaments ajuts pendents:
2010: En principi només afecta als municipis i, especialment a Organismes Autònoms els quals depenen de la capacitat dels ajuntaments d’aportar bestretes. Se li recorda que, indirectament, la situació afecta a les programacions i, per tant, als artistes.
2011: S’estan pagant a ritme lent i seguiran realitzant-se amb compta gotes.

Beques de creació i de formació:
Les darreres pendents de sortir (a més d’alguna de l’ICEC). El Consell d’Administració previst per al 30 de maig s’ha hagut de passar el 21 de juny, quan es podran començar a resoldre subvencions i aprovar beques pendents.

Aportació màxima del 50% als projectes presentats:
Es qüestiona la idoneïtat d’abaixar fins al 50% el límit del percentatge subvencionat als projectes presentats als ajuts públics, sobretot tenint en compte que als ajuts gestionats pel CoNCA l’any anterior el límit era del 80%”. Ens responen de cara al 2012 no es podrien introduir modificacions en aquest sentit ja que suposaria un greuge comparatiu. Però si que se’n podrien contemplar de cara a les beques de creació pendents, elevant-lo fins al 75%. Es tractarà aquest tema de cara a les subvencions per al 2013.”
 
Crèdits d’ajuts inferiors a 30.000€:
En relació amb la impossibilitat de sol·licitar crèdits en el cas d’ajuts inferiors a 30.000€ sembla que la situació respon al fet que l’ICF (Institut Català de Finances) no pot acceptar gestions per imports que consideren reduïts. Des de el departament es tractarà de pressionar a l’ICF però ens traslladen que serà difícil aconseguir una rebaixa substancial.

L’APdC i la Plataforma continuarem treballant per  aconseguir millores de cara a les subvencions pendents de 2012, i  les de 2013.