Actualitat

Resum de l’assemblea ordinària de l’APdC 2019

05/03/2020

l’1 de febrer de 2020, l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya – APdC va dur a terme l’Assemblea General Ordinària per tancar l’any 2019 i presentar els objectius i el programa de 2020. És la reunió de l’òrgan de representació màxima de la nostra entitat. És en aquest espai, on tots els associats i associades poden expressar qualsevol opinió, projecte o voluntat per tal de ser escoltats i estudiar la seva possible inclusió en el projecte de l’any següent, construint d’aquesta manera un pla d’acció comú que afecti tot el sector.

Entre els punts aprovats per l’assemblea cal destacar:


En l’àrea sindical, l’aprovació de reduir la quota a la meitat a aquells socis i sòcies de més de 65 anys que portin associats un mínim de 20 anys a l’APdC. Es farà efectiva a partir de la quota de març.
En l’àrea d’educació, un dels puntals de l’associació, l’APdC està seguint tres processos: La modificació de la LOE, la creació d’una formació professional en danses urbanes i les trobades amb les escoles de dansa.

En l’àrea de comunicació: estrena de la nova web i renovació del butlletí.

Reptes:

– Cal seguir intermediant amb les administracions per incentivar polítiques actives que responguin a les necessitats del sector de la dansa.

– La transició professional i l’augment d’adhesions al Pacte Laboral es presenten com a grans reptes pels quals s’ha de seguir lluitant.

Un cop aprovat el balanç econòmic de 2019 i el pressupost de 2020, es va donar per finalitzada l’assemblea.