Actualitat

Resum de l’assemblea ordinària de l’APdC 2018

31/01/2019

El passat 14 de gener de 2019, l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya – APdC va dur a terme l’Assemblea General Ordinària, la reunió de l’òrgan de representació màxima de la nostra entitat. És en aquest espai, on tots els associats i associades poden expressar qualsevol opinió, projecte o voluntat per tal de ser escoltats i estudiar la seva possible inclusió en el projecte de l’any següent, construint d’aquesta manera un pla d’acció comú que afecti tot el sector.

Entre els punts aprovats per l’assemblea cal destacar:


En l’àrea sindical, fer un seguiment de la implementació de les mesures aprovades pel govern espanyol i que culminaran amb l’aprovació de l’Estatut de l’Artista.
En l’àrea d’educació, un dels puntals de l’associació, l’APdC està seguint tres processos: La modificació de la LOE, la renovació del Decret d’escoles autoritzades i la creació d’una formació professional en danses urbanes.

En l’àrea de comunicació: renovació de la web i represa de la comissió de comunicació.

Reptes:

– Cal seguir intermediant amb les administracions per incentivar polítiques actives que responguin a les necessitats del sector de la dansa.

– La transició professional o l’augment d’adhesions al Pacte Laboral es presenten com a grans reptes pels quals s’ha de seguir lluitant.

Un cop aprovat el balanç econòmic de 2018 i el pressupost de 2019, es va donar per finalitzada l’assemblea.