Actualitat

Resum de l’assemblea ordinària de l’APdC 2017

22/12/2017

El passat 16 de desembre, l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya – APdC va dur a terme l’Assemblea General Ordinària, la reunió de l’òrgan de representació màxima de la nostra entitat. És en aquest espai, on tots els associats i associades poden expressar qualsevol opinió, projecte o voluntat per tal de ser escoltat i estudiar la seva possible inclusió en el projecte de l’any següent, construint d’aquesta manera un pla d’acció comú que afecti tot el sector.

Entre els punts més destacats aprovats per l’assemblea cal destacar:

La creació de noves comissions de treball

L’assemblea va aprovar la creació de 5 noves comissions de treball que representin la dansa espanyola/flamenc, la dansa urbana, la dansa clàssica, la dansa jazz i els professionals que viuen fora de Barcelona i rodalies.

DID 2018

Cal seguir apostant pel Dia Internacional de la Dansa com a eina per visualitzar la força de la dansa a Catalunya. S’aprova obrir una crida entre els socis per a què qui ho vulgui col·labori amb la comissió d’organització de l’acció del DID 2018.

Nous projectes per donar suport als professionals de la dansa

L’APdC seguirà impulsant projectes com el Circula! (que segueix creixent) i el Re-Mou-Te o el Fem Dansa, que es consoliden, que donen suport als professionals de la dansa de cara a fomentar la visibilitat, la mobilitat i la contractació. Pel 2018 hi suma la posada en marxa del Ballar ens fa bé, una iniciativa que busca apropar la dansa, d’una forma lúdica, a un col·lectiu o un grup de persones que no hi estigui familiaritzat. En aquesta edició es durà a terme a Viladecans, Cervera i Arenys de Mar.

Canvi d’imatge corporativa i implementació de noves eines de comunicació

Pel 2018 s’aprova renovar la web i canviar el logotip de l’Associació. Per altra banda, s’implemetarà l’ús d’un CRM, eina que permetrà treballar de forma global les dades que l’APdC té dels socis i conèixer millor les seves necessitats, per tal d’oferir serveis més a mida.

Reptes

– Cal seguir intermediant amb les administracions per incentivar polítiques actives que responguin a les necessitats del sector de la dansa.

– La jubilació de l’artista, la transició laboral del ballarí o l’actual Estatut de l’Artista es presenten com a grans reptes pels quals s’ha de seguir lluitant.

Augment de quotes

Augment de les quotes de socis a partir de febrer de 2018. Durant el mes d’octubre es va obrir un procés de consulta, a través d’una enquesta, on la junta directiva de l’APdC exposava la voluntat de pujar les quotes de socis després de 20 anys per millorar els serveis que ofereix l’associació. 191 socis van votar, dels quals:

– 84 (44%) estaven a favor de pujar la quota 1€ al mes.

– 63 socis (33%) no estaven a favor de pujar les quotes.

– 44 socis (23%) estaven a favor de pujar la quota 2€ al mes.

A l’enquesta també es preguntava als socis en quina àrea volien que es dediquin més esforços:

– 86 socis (46%) van escollir àrea sindical.

– 77 socis (40,3%) van escollir formació.

– 120 (62,8%) van escollir àrea laboral i sindical.

En base a aquests resultats, l’assemblea va aprovar la pujada de quotes d’1€ al mes, que implica que la quota (que es cobra bimensualment) passa de 24 a 26€ pels socis professionals. En el cas dels estudiants, la quota puja de 12 a 13€, mantenint el preu a la meitat.

Un cop aprovat el balanç econòmic de 2017 i el pressupost de 2018, es va donar per finalitzada l’assemblea amb la convicció que cal seguir treballant conjuntament per fomentar una major presència i reconeixement de la dansa en la nostra societat.

Recordar també que tots els socis i sòcies de l’APdC, sempre que ho creguin necessari, i acreditant únicament la seva pertinença a l’entitat, poden fer arribar les propostes a l’equip de gestió. Totes les idees seran escoltades i es tindran en compte alhora de posicionar-nos davant de qualsevol tema que ens afecti de forma directa o indirecta.

Treballem per fer una APDC democràtica, lliure, plural i en moviment continu.