Actualitat

Resum de la xerrada del CoNCA amb els socis de l’APdC sobre les noves línies de subvenció

01/03/2010

El passat 25 de febrer el CoNCA fa oferir una xerrada pels socis de l’APdC a La Caldera per tal d’explicar les novetats sobre les convocatòries de subvenció de 2010. Pep Montes, director del CoNCA, i Lluïsa Sala, coordinadora de l’àrea de projectes, van explicar les noves línies de subvenció i van resoldre els dubtes.

A banda de la informació genèrica de les noves línies de subvenció que trobeu al fulletó informatiu, van fer èmfasi en els criteris addicionals: “Existeixen criteris de valoració addicionals. Un cop el projecte ha estat valorat, i té una puntuació, es valora si compleix alguns dels criteris addicionals. Si els compleix, se li pot afegir puntuació”, van explicar. Aquests criteris addicionals són: Impacte en el territori; presentació d’un pla estratègic pels propers 3 o 4 anys; artistes emergents (no necessariament són artistes joves) i residències.

També van explicar com s’adjudica la dotació econòmica a les subvencions: “Se segueix un sistema objectiu: Es mira la dotació econòmica de la línea de subvenció, la nota mitjana dels projectes que s’hi han presentat i la quantitat de diners que demana el sol·licitant. Passar d’un 6 a un 7 vol dir una dotació econòmica bastant més important, per tant els criteris addicionals tenen la seva importància”.

Pel que fa a les residències, només seran un dels criteris addicionals perquè “aquest any no hi haurà cap convocatòria per residències. No es farà perquè ningú està d’acord amb la definició de residencia. A més a més, gairebé tots els projectes de residències els presentaven companyies o organitzacions que ja demanaven diners per una altra línea de subvenció“, van asegurar. Per tant, les residències, al 2010, s’inclouran en les línees de projectes professionals de dansa. El CoNCA vol proposar mesures per aclarir aquesta situació i està estudiant i recollint informacions del sector per proposar un model de residencies que pugui ser acceptat per tothom.

Quant a les beques se’n crearan de recerca i creació donat que els creadors tenien moltes dificultats a l’hora de justificar la subvenció, doncs la majoria de les despeses era els honoraris dels mateixos creadors, però un autònom no es pot facturar-se a ell mateix. “Amb les beques, l’únic que s’ha de fer a l’hora de justificar és aportar una memòria o ensenyar el treball realitzat”. A banda d’aquestes beques n’hi haurà de formació i perfeccionament per a creadors i intèrprets. Les convocatòries haurien de sortir a partir d’abril.

Pel que fa als convenis, el CoNCA considera que és una via necessària per certs tipus de projectes. Es farà una convocatòria també pels convenis de 2011, però no es farà cap conveni al 2010. “La idea és convocar abans o al final de l’estiu i resoldre les convocatòries a l’octubre. Això vol dir que la gent que no obtindrà el conveni podrà presentar-se a les convocatòries ordinàries de subvencions de 2011” , van comentar.

El CoNCA davant la pregunta de si hi haurà un percentatge màxim d’acceptació de desviacions entre el pressupost inicial indicat a la sol·licitud de subvenció, i el pressupost real especificat a la justificació, va dir: “Potser sí que n’hi haurà, però encara no està decidit. Això no és decisió del CoNCA i de totes formes tothom estarà informat (encara que no apareixerà en les bases)”.

En cas de la denegació de subvencions es podrà demanar una revisió via recurs. Les raons de la denegació no apareixen en la notificació però es pot contactar amb el CoNCA per obtenir més precisions. “Si es demana, El CoNCA pot dir la valoració que ha rebut el projecte“, van afegir.

Quant al calendari, van explicar que el 2010 és un any de transició i que enguany les convocatòries sortiran al març perquè el CONCA ha donat la volta a tota la política de subvencions (dansa i circ sortiran els primers). Malgrat això “l’objectiu és que cada any les convocatòries surtin al gener o al desembre de l’any anterior”. El termini de presentació serà de 20 dies laborables. L’objectiu de posar 20 dies i no 30 dies és poder avançar el pagament.

També van explicar que és possible que apareguin altres línies de subvenció, però encara no estan aprovades i per tant no poden avançar res més.