Actualitat

Resum de la trobada-reflexió sobre fàbriques de creació “La Philips”

15/03/2011

L’APdC va organitzar dimarts 22 una trobada amb el sector professional de la dansa, socis i no socis, per parlar del centre de creació de La Philips. A la trobada, que va tenir lloc a la seu de l’ APdC.

Van sortir a debat diferents aspectes: usuaris; activitats que hi tindrien lloc; l’equilibri entre els diferents estils de dansa; si hauria de contemplar activitat formativa; quines “fases del procés de creació” hauria de cobrir el centre, fase de recerca i investigació?, fase de producció?, fase de presentació i exhibició?; etc.

La finalitat era elaborar un document on es recullin les demandes del sector per tal de fer constar les necessitats dels professionals de la dansa. Les conclusions més rellevants són la necessiatat d’acompanyament del creador, la formació relacionada amb la creació,  i la articulació de xarxes per generar ponts amb altres centres de creació. A peu de pàgina trobareu un pdf amb el resum de les conclusions.