Actualitat

Resultats de l’enquesta sobre els fons per a projectes de creació artística i pensament contemporani

19/11/2009

L’informe permetrà al Consell analitzar les necessitats del sector i dissenyar els futurs ajuts per fer-los més transparents, eficaços i entenedors

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) ha fet públics els resultats de l’enquesta sobre els ajuts a la creació artística i el pensament contemporani llançada el passat mes de juny i que va arribar directament o a través d’associacions sectorials a uns 7.000 creadors, artistes i organitzacions culturals de Catalunya, dels quals n’han respost 569. Les respostes rebudes a l’enquesta conjuntament amb les aportacions realitzades per part de col·lectius i associacions representatives dels sectors culturals configuren el principal material de treball utilitzat en la revisió i definició dels ajuts del CoNCA de cara als propers anys. De fet, el CoNCA, que ha nascut aquest 2009, s’ha limitat fins ara a assumir els ajuts que ja es donaven des de l’antiga Entitat Autònoma de Difusió Cultural i a atorgar-los amb criteris objectius, per tal de no perjudicar els creadors que en depenien enguany. L’enquesta i l’informe permetran doncs aprofundir en la reforma d’aquests ajuts buscant la manera de fer-los més transparents, eficaços i entenedors pels seus usuaris.

La meitat dels enquestats declara que s’assabenta dels ajuts del Consell a través d’una comunicació directa o de la web del propi CoNCA, i una tercera part ho fa a través d’una associació professional.
Entre altres dades important, l’estudi revela que més de la meitat dels enquestats considera que les línies d’ajuts haurien de ser per disciplines (arts visuals, dansa, circ, música, àudiovisual de creació,…) enlloc de per fases de procés creatiu tal com eren fins ara (recerca i creació, producció, difusió i exhibició,…).També destaca el fet que un 43% dels enquestats rep ajuts d’altres administracions, i prop d’un 70% disposa de recursos propis per al finançament del projecte.

En els darrers quatre anys, entre el 41% i el 47% dels qui han optat als ajuts que antigament concedia l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural i que actualment gestiona el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts els van rebre. Una tercera part dels qui els van sol·licitar es van presentar als fons de recerca i creació, un 23% als fons de producció i un 20% als fons d’exhibició i difusió. A la pregunta sobre quina línia d’ajuts caldria afegir, els enquestats apunten principalment a la necessitat de posar en marxa una línia d’ajuts per equipaments i millora d’infraestructures, així com en el suport a la creació d’empreses i a la formació. També es suggereixen ajuts als joves o artistes amateurs, a la innovació i ús de les noves tecnologies, a entitats sense ànim de lucre, a projectes de caire social i al foment de la cooperació entre creadors catalans i estrangers.

De les actuals línies, els enquestats valoren positivament sobretot el suport per part dels tècnics, els models i formularis que es posen a disposició dels creadors per demanar i justificar els ajuts així com la claredat de la informació proporcionada. Algunes de les queixes rebudes es refereixen a la no adequació del calendari de subvencions amb els processos creatius o de realització dels projectes i a la necessitat de crear ajuts ajustats a projectes de llarga durada o d’incloure infraestructures i remuneració de l’artista.

Una quarta part dels enquestats confessa la dificultat de determinar a quina convocatòria ha de presentar el projecte, i un 28% té dificultats en adequar el projecte als requeriments de la convocatòria. També destaca el fet que el 21% dels enquestats tenen dificultats a l’hora de realitzar un pressupost i que al 15% els costa justificar l’ajut rebut.