Actualitat

El nou cens de formació en dansa a Catalunya reflecteix la manca de reconeixement institucional cap al sector

25/05/2023
  • Catalunya només compta amb 3 conservatoris de dansa i tots estan ubicats a Barcelona
  • Destaca un clar predomini de la formació privada i una manca d’oferta pública
  • La demanda ciutadana és molt major al nombre de places públiques disponibles
  • Tan sols un 23,99% dels centres de formació de dansa estan autoritzats pel Departament d’Ensenyament, deixant més del 75% de l’alumnat fora del sistema educatiu
  • La majoria de centres es concentren en zones molt concretes de Catalunya, mentre que hi ha comarques amb oferta molt escassa, fet que genera una gran desigualtat en l’accés a la formació en dansa en funció del territori de residència
  • Se segueix perpetuant una concepció de la dansa com a pràctica pròpia del gènere femení, amb menys del 8% de nois matriculats
  • Aquestes dades es desprenen del Cens de centres de formació de dansa que ha liderat l’APdC en col·laboració amb els col·lectius d’escoles privades de dansa, AEDA i CPCPDC, amb qui seguim treballant per millorar les condicions de l’ensenyament de dansa a Catalunya