Actualitat

El cens de formació en dansa reflecteix la manca de reconeixement institucional cap al sector

25/05/2023

Durant l’any 2022 s’ha realitzat un nou cens que ens permet disposar de dades actuals sobre les escoles i centres de formació de dansa a Catalunya. Aquest document s’ha liderat des de l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya i ha comptat amb la col·laboració del Col·lectiu de Professors i Centres Privats de Dansa de Catalun a (CPCPDC) i l’Associació d’Escoles de Dansa Autoritzades de Catalunya (AEDA), acompanyats per la consultora Bissap. Del document resultant es desprenen una sèrie de conclusions que ens aporten una fotografia actualitzada del sector de la formació en dansa. No obstant, des de l’APdC pensem que moltes d’aquestes conclusions reflecteixen una preocupant manca de reconeixement institucional al voltant de diversos factors:

  • Catalunya només compta amb 3 conservatoris de dansa i tots estan ubicats a Barcelona
  • Destaca un clar predomini de la formació privada i una manca d’oferta pública
  • La demanda ciutadana és molt major al nombre de places públiques disponibles
  • Tan sols un 23,99% dels centres de formació de dansa estan autoritzats pel Departament d’Ensenyament, deixant més del 75% de l’alumnat fora del sistema educatiu
  • La majoria de centres es concentren en zones molt concretes de Catalunya, mentre que hi ha comarques amb oferta molt escassa, fet que genera una gran desigualtat en l’accés a la formació en dansa en funció del territori de residència
  • Se segueix perpetuant una concepció de la dansa com a pràctica pròpia del gènere femení, amb menys del 8% de nois matriculats
  • Aquestes dades es desprenen del Cens de centres de formació de dansa que ha liderat l’APdC en col·laboració amb els col·lectius d’escoles privades de dansa, AEDA i CPCPDC, amb qui seguim treballant per millorar les condicions de l’ensenyament de dansa a Catalunya