Actualitat

Resolució de la VI Convocatòria de residències al Graner

13/11/2014

Els projectes seleccionats en aquesta VI convocatòria de residències 2015 són:

1.-Sonia Gómez // Bailarina de Sonia Gómez proyectó de transmisión.
2.-Conde de Torrefiel// Guerrilla
3.-Big Bouncers// I Think you should wear something…
4.-Los que quedan // The Sound project
5.-Andrés Corchero// Lleno eres de gracia
6.-Carretera N340 // N340
7.-Alejandra Aguirre// Altereco
8.-Victoria Macarte// Fine Cherry
9.-Los corderos// de la eterna pareja a dos cuartetos

10.-Brodas//Brincabros

Els membres de la comissió de valoració han estat: Miguel Acebes, Carles Mallol, Bea Fernández, Montse Iranzo (en representació de l’APdC) i Cristina Alonso (en representació del Graner)

El Graner és el centre de creació i aprofundiment del llenguatge del cos i del moviment. Emmarcat dins el programa Fàbriques de Creació de l’Ajuntament de Barcelona, compta amb una gestió del Mercat de les Flors, i l’APdC i l’ACPDC formen part de la comissió de seguiment. El Graner, actua en base a diferents línies de treball per incidir en el teixit creatiu des de diferents contextos. Els eixos principals d’acció són: creació, internacionalització, pensament, educació i proximitat. Acull residències de creadors de dansa, desenvolupa projectes de cooperació artística amb altres agents culturals i promou la integració de l’espai al barri, entre d’altres objectius.