Actualitat

Recull d’Impressions: Dansa al Parc per la Mercè

27/09/2007

La dedicació d’un dia (23 de setembre de 2007) i un espai (Parc del Clot) específic per a la dansa dins dels actes de la Mercè ha estat un gran pas per a la difusió i la integració d’aquest art en la nostra societat.

Esperem que aquesta iniciativa es consolidarà, i fins i tot s’estendrà a altres poblacions. El tendal que l’APdC va gestionar juntament amb l’Associació Per a la Dansa a Catalunya va convertir-se en el centre informatiu de la dansa al Parc. Juntament amb l’Associació d’Escoles de Dansa Autoritzades, vam ser els representants dels professionals del sector en aquest primer acte de dansa a la Mercè, fet que ens motiva a animar tot el sector a participar activament en aquestes activitats.

Tot i la bona marxa d’aquest acte, lamentem que la seva difusió per part dels mitjans de comunicació massius fos pràcticament inexistent.