Actualitat

Quines mesures aprovades per l’Estat incideixen especialment en l’art i la cultura?

20/03/2020
Aquests dies, Eva Moraga, l’assessora legal de FECED, ha analitzat quines de les mesures urgents aprovades dimarts pel govern espanyol afecten directament als professionals de la cultura.
Podeu seguir al perfil de facebook de la federació tota la conversa, nosaltres us en fem un resum:
Mesura aplicable als autònoms de la cultura

Tots els autònoms de la cultura afectats per la cancel·lació de l’activitat cultural directament podran sol·licitar la prestació per cessament d’activitat (l’anomenat atur dels autònoms). L’article no ho deixa prou clar i és possible que en alguns casos l’Administració discuteixi aquest cessament d’activitat. En aquest cas entra en joc un segon supòsit: que la vostra facturació el mes anterior a què demaneu la prestació es vegi, com a mínim, reduïda en un 75% comparant-la amb la mitjana del que hagueu facturat en els sis mesos anteriors.

A què tindreu dret?
Al 70% de la base reguladora. La base reguladora és la mitjana de la base per la que hagueu cotitzat en els últims dotze mesos. Com el normal és que estigueu cotitzant pel mínim ho estareu fent per 944,40€ a el mes. Per tant, la prestació seria de 661,88 euros mensuals. Si no heu cotitzat el període mínim necessari per accedir a la prestació no passa res. S’aplicarà també el 70% de la base mínima que és la més habitual entre tots els autònoms de la cultura.
Durant quant de temps?
Un mes, ampliant-se fins a l’últim dia del mes en què acabi l’estat d’alarma.
Implicacions que té donar-se de baixa
Si éreu beneficiaris de la tarifa plana ja no podreu tornar a acollir-vos a ella quan les coses tornin a la normalitat en els pròxims mesos.
Atenció, socis de cooperatives: Això també s’aplicarà als socis de cooperatives que siguin treballadors per compte propi.
Mesura sobre els contractes públics de serveis com els contractes artístics:

Per als contractes públics de serveis que no siguin de prestació successiva (com són molts els que se celebren en el sector artístic i cultural, que no es presten de manera continuada sinó d’una sola vegada) únicament es preveuen dues possibilitats, sempre que el contracte no perdi la seva finalitat per la situació creada pel coronavirus:

  • Possibilitat que es pugui sol·licitar una ampliació del termini per a l’execució del mateix, que podrà ser com a mínim igual al temps perdut com a conseqüència de les mesures de l’estat d’alarma.
  • Possibilitat que s’abonin les despeses salarials que s’hagin produït addicionalment com a conseqüència d’aquest temps perdut. Aquestes despeses salarials no poden ser superior al 10% del preu inicial del contracte.

Aquesta mesura es podrà aplicar a contractes de serveis que segueixin tenint raó de ser fins i tot en aquesta situació, relacionats amb l’elaboració d’informes, consultories, etc i fins i tot contractes de creació artística on es tingui un termini determinat per fer un lliurament concret però no tant a contractes d’espectacles. En aquests últims es podria entendre que haurien perdut la seva finalitat i no s’aplicaria aquesta mesura.

Per tant, la suspensió automàtica dels contractes i la indemnització no seria d’aplicació en la majoria dels casos. Així doncs, aquesta mesura no servirà per a solucionar/pal·liar les conseqüències de les cancel·lacions i suspensions de contractes que s’estan produint.
Facilitat per reduir jornada o cesar contractes de treballadors en plantilla
Es facilita la possibilitat de suspendre els contractes o reduir la jornada, per motius de força major, d’aquells a qui empreses o autònoms tinguin contractats. En aquest cas l’empresari autònom o l’empresa no hauran d’abonar el 100% de la part empresarial de la cotització a la Seguretat Social i el treballador podrà accedir a l’atur durant tot el temps que duri la suspensió o reducció de la jornada, encara que no hagi cotitzat el temps mínim per a això. Aquestes mesures s’aplicaran així sempre que hi hagi un compromís de l’empresa de mantenir l’ocupació durant els sis mesos següents des que es reprengui l’activitat.
Mesures que afecten a la gestió
  • Se suspèn el termini per formular els comptes anuals d’entitats mercantils, cooperatives, societats civils i associacions fins que s’acabi l’estat d’alarma. Quan finalitzi hi haurà altres tres mesos més per formular-les.
  • S’admet que les reunions dels òrgans de govern d’associacions, cooperatives, societats civils i mercantils es puguin dur a terme per videoconferència encara que no estigui previst als Estatuts fins que finalitzi l’estat d’alarma.
  • També es permet, encara que no estigui recollit en ells, que les votacions es facin per escrit i sense reunir-se si ho decideix així el president o ho sol·liciten dos membres d’aquest òrgan de direcció.
Possibilitat de demanar avals

El Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació digital atorgarà avals per al finançament que sol·licitin empreses i autònoms per al pagament de factures, necessitat de liquiditat o pagament d’impostos. Però les condicions i requisits a complir es recolliran en un Acord de Consell de Ministres que encara no s’ha realitzat.

Aquí Eva Moraga apunta que caldrà veure aquests requisits i les condicions que després posen els bancs. Tenint en compte que moltes companyies d’arts escèniques, per exemple, es troben molt endeutades, al màxim de la seva capacitat, és probable que després hi hagi molts obstacles perquè veritablement aquesta mesura s’apliqui i s’aconsegueixi finançament addicional.