Actualitat

Què he de fer per presentar-me als Premis Barcelona 2020?

09/02/2021

Es tracta de 225 beques que l’ICUB atorgarà a projectes de creació cultural, recerca i innovació en els àmbits de la cultura, la ciència i l’educació

El període d’inscripció acaba el proper 17 de febrer

L’Institut de Cultura de Barcelona ha obert recentment una nova convocatòria de beques per donar suport a projectes de creació cultural, recerca i innovació en els àmbits de la cultura, la ciència i l’educació. Es tracta dels “Premis Barcelona 2020”, que han estat creats per substituir l’edició d’enguany dels Premis Ciutat de Barcelona i ajudar un sector fortament castigat per la crisi. Arran de diverses consultes que hem rebut per part d’associats i associades, us aclarim alguns dubtes referents a qui pot presentar-se i com pot fer-ho:

Qui les pot demanar?

Qualsevol persona física major de 18 anys, o qualsevol persona jurídica legalment constituïda. També les poden demanar agrupacions de persones (físiques i/o jurídiques) tot i que no tinguin personalitat jurídica.

Relació amb Barcelona i la seva àrea metropolitana

En la línia de Cultura-Suport a la Creació, la persona o l’entitat candidata haurà de complir, com a mínim, un dels següents requisits:

• Tenir la seva residència a la ciutat de Barcelona o a la seva Àrea Metropolitana, o bé

• Estar vinculada al teixit cultural de Barcelona o de la seva Àrea Metropolitana, o bé

• Dissenyar un projecte l’objecte del qual tingui relació amb la ciutat de Barcelona o la seva Àrea Metropolitana.

Cal estrenar/dur a terme l’espectacle o projecte al llarg del 2021?

No. La finalitat d’aquesta línia és donar suport a projectes de creació artística i projectes de recerca en les fases de conceptualització, gestació i desenvolupament del projecte. Per tant, es bequen les fases prèvies a la producció, exhibició o presentació pública de la proposta.

Caldrà justificar les despeses?

No. Una  vegada  finalitzat  el  projecte,  les  persones  o  entitats  beneficiàries  hauran  de justificar el  premi  rebut  mitjançant  una  memòria  explicativa  que  inclogui  la  descripció de  les  fases  de  treball  efectuades,  el  calendari  i la  metodologia  emprada,  a  més  de l’explicació dels resultats obtinguts i de les perspectives de futur.

Incompatibilitats

Un projecte no podrà ser becat si ja ha rebut altres ajudes, subvencions o premis de l’Ajuntament de Barcelona, tot i que les persones beneficiàries d’aquests ajuts sí que podran ser becades per altres projectes. Els premis sí que són compatibles amb altres ajuts, subvencions o premis concedits per altres administracions, ens públics o privats.