Actualitat

Publiquen la I edició d’Abierto al público en versió digital

22/03/2010

A www.redescena.net podreu trobar en format digital la primera edició d’ Abierto al Público, també podeu consultar per separat cadascun dels casos de gestió i desenvolupament de públics dels teatres estudiats en aquesta edició.

Abierto al Público es una iniciativa de LA RED, Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública, creada especialment per a atendre el ferm interès dels associats per la fidelització i el desenvolupament d’audiències. La creixent oferta d’oci i cultura davant la qual es troba el ciutadà actual fa inevitable que els teatres busquin noves formes de relacionar-se amb el públic. Des dels seus inicis, La Red ha mantingut obert el debat i la reflexió sobre l’obligació dels teatres d’adaptar les seves estratègies de promoció i comunicació a les necessitats de la societat actual.

Abierto al Público és un marc de treball per als socis de La Red orientat a fomentar l’acostament de les arts escèniques a tots els sectors de la població. Els seus objectius són: recollir experiències realitzades pels associats de La Red en el camp de la gestió de públics i obrir un marc d’intercanvi d’idees i foment de models de bones pràctiques; generar eines i instruments, tant analògics com electrònics, per a incrementar l’assistència d’espectadors; realitzar estudis qualitatius i quantitatius sobre l’assistència al teatre que ens ajudin a conèixer el perfil dels espectadors i les seves necessitats, així com establir programes d’acostament entre el públic i les arts escèniques; estudiar i analitzar projectes i iniciatives realitzats a nivell local, nacional i internacional en relació a la gestió de públics, atenent a altres fòrums i marcs de debat; fomentar la formació d’especialistes en gestió de públics; Potenciar la tasca de la Escuela de Verano de Almagro i Escenium per a la reflexió i l’aprenentatge; i buscar línies de col·laboració amb altres entitats dedicades a la investigació i el desenvolupament de públics en àrees com la gestió de dades, màrqueting, educació, xarxes socials i projectes de participació social. 

Contingut de la primera edicó d’ Abierto al público
Articles:

-Presentació. Juan Carlos Marset. Director General del Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y de la Música.

-Abierto al Público. Gerardo Ayo. Presidente de La Red Española de Teatros,
Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública. 

-¿Y el público? Bien, gracias. Lucina Jiménez.

Entrevistes:

-Auditorio Barañáin. Fernando Sáenz de Ugarte
-Auditorio de Tenerife. José Luis Rivero
-Teatros de Cádiz. Pepe Vélez
-Mercat de les Flors. Francesc Casadesús, Judit Bombardó
-ODA. Oficina de Difusió Artística. Joaquim Aloy
-Teatro Arriaga. Andoni Olivares
-Teatro Auditorio Adolfo Marsillach. Raquel Molina
-Teatro Chapí. Paco Flor
-Teatro Circo. Ricardo Beléndez
-Teatro de la Abadía. Alicia Roldán, Jaime Pintor
-Teatro Jovellanos. Carmen Veiga, Antonio Criado
-Teatro Social Antzokia. Gerardo Ayo

Veure la primera edicó d’ Abierto al público