Actualitat

Publicats els ajuts de l’ICEC per a projectes culturals d’arts escèniques, i distribució i explotació d’espectacles

27/02/2014

Ajuts a la distribució i explotació d’espectacles a Catalunya, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Convocatòria
Data de publicació: 26/02/2014   Data límit:31/03/2014     
Veure descripció en el web del CIDO
Veure text en format PDF

Ajuts a projectes culturals, en règim de concurrència no competitiva, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Convocatòria
Data de publicació: 26/02/2014  Data límit:  30/10/2014   
Veure descripció en el web del CIDO
Veure text en format PDF

*Les sol·licituds s’has de fer per mitjans telemàtics i cal signatura digital. Més informació sobre el Certificat digitalServei de suport a la tramitació telemàtica.