Actualitat

Publicat el llistat de membres de les comissions de valoració de l’OSIC

31/05/2012

“RESOLUCIÓ CLT/1005/2012, de 13 d’abril, de nomenament dels membres de les comissions de valoració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa  Cultural.

TEXT PUBLICAT

Vist l’article 10 del Decret 7/2012, de 10 de gener, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural;

Vistes les propostes del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts i de la Institució de les Lletres Catalanes,

Resolc:

Nomenar membres de les comissions de valoració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural les persones que s’indiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

Barcelona, 13 d’abril de 2012

Ferran Mascarell i Canalda

Conseller de Cultura

Annex

1. Subvencions en l’àmbit de les arts escèniques, la música, les arts visuals i el pensament

1.1 Subvencions a programacions estables d’activitats culturals de caràcter professional:

a) Sr. Joan Francesc Ainaud Escudero, com a tècnic del Departament de Cultura especialista en promoció i cooperació cultural, que n’exerceix la presidència.

b) Sr. Ricard Mas i Peinado, en qualitat d’expert.

c) Sr. Joan Anton Sánchez, en qualitat d’expert.

d) Sra. Montserrat Solé Rosell, com a persona tècnica de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que n’exerceix la secretaria.

1.2 Beques per a la formació i el perfeccionament en els àmbits de les arts visuals, les arts escèniques i la música:

a) Lluïsa Sala Tubert, com a tècnica especialista en els àmbits de les arts visuals, arts escèniques i música del Departament de Cultura.

b) Sr. Ricard Mas Peinado, en qualitat d’expert.

c) Sr. Alfons Reverté Casas, a proposta del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

d) Sr. Jordi Colominas Solanes, a proposta del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

e) Sra. Eulàlia Feliu Jané, com a persona tècnica de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que n’exerceix la secretaria.

1.3 Subvencions a projectes artístics que articulin els sectors professionals en els àmbits de les arts escèniques, la música, les arts visuals i el pensament:

a) Antoni Bartomeus Fonts, com a tècnic especialista en els àmbits de les arts escèniques, la música, les arts visuals i el pensament del Departament de Cultura.

b) Sr. Joan Anton Benach Olivella, en qualitat d’expert.

c) Sr. Pep Dardanyà Alsina, en qualitat d’expert, a proposta del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

d) Sr. Pep Salazar García, en qualitat d’expert, a proposta del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

e) Sra. Margarida Montanyà Dou, com a persona tècnica de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que n’exerceix la secretaria.

1.4 Beques per a la recerca i la creació en els àmbits artístics i del pensament:

a) Lluïsa Sala Tubert, com a tècnic especialista en els àmbits artístics i del pensament del Departament de Cultura.

b) Sr. Joan Anton Benach Olivella, en qualitat d’expert.

c) Sr. Jordi Colominas Solanes, en qualitat d’expert, a proposta del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

d) Sr. Agustí Fernández Garrido, en qualitat d’expert, a proposta del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

e) Sra. Anna Verge Cardona, com a persona tècnica de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que n’exerceix la secretaria.

1.5 Subvencions a projectes artístics de caràcter professional de formació, producció i exhibició en l’àmbit de la música:

a) Albert Bardolet Mayola, com a tècnic especialista en l’àmbit de la música del Departament de Cultura.

b) Sra. Núria Llorach Molons, en qualitat d’experta.

c) Sr. Marc Lloret Isiegas, en qualitat d’expert, a proposta del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

d) Sra. Mònica Pagès Santacana, en qualitat d’experta, a proposta del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

e) Sra. Eulàlia Feliu Jané, com a persona tècnica de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que n’exerceix la secretaria.

1.6 Subvencions a projectes artístics de caràcter professional de formació, producció i exhibició en l’àmbit de la dansa:

a) Antoni Bartomeus Fonts, com a tècnic especialista en l’àmbit de la dansa del Departament de Cultura.

b) Sr. Joan Carles García Giménez, en qualitat d’expert.

c) Sra. Margarida Troguet Taull, en qualitat d’experta, a proposta del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

d) Sra. Bàrbara Raubert Nonell, en qualitat d’experta, a proposta del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

e) Sra. Vanessa Gimeno Rosell, com a persona tècnica de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que n’exerceix la secretaria.

1.7 Subvencions a projectes artístics de caràcter professional de formació, producció i exhibició en l’àmbit del circ:

a) Antoni Bartomeus Fonts, com a tècnic especialista en l’àmbit del circ del Departament de Cultura.

b) Sr. Joaquim Noguero Ribes, en qualitat d’expert.

c) Sr. Sergi Díaz Plaza, en qualitat d’expert, a proposta del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

d) Sra. Beth Miralta Clusellas, en qualitat d’experta, a proposta del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

e) Sra. Vanessa Gimeno Rosell, com a persona tècnica de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que n’exerceix la secretaria.

1.8 Subvencions a projectes artístics de caràcter professional de formació, producció i exhibició en l’àmbit del teatre:

a) Antoni Bartomeus Fonts, com a tècnic especialista en l’àmbit del teatre del Departament de Cultura.

b) Sr. Joan Anton Benach Olivella, en qualitat d’expert.

c) Sra. Margarida Troguet Taull, en qualitat d’experta, a proposta del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

d) Sra. Mercè Saumell Vergés, en qualitat d’experta, a proposta del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

e) Sra. Elisenda Ribó Pañell, com a persona tècnica de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que n’exerceix la secretaria.

1.9 Subvencions a projectes artístics de caràcter professional de formació, producció i exhibició en l’àmbit de les arts visuals:

a) Marta Gustà Martorell, com a tècnic especialista en l’àmbit de les arts visuals del Departament de Cultura.

b) Sra. Silvia Muñoz d’Imbert, en qualitat d’experta.

c) Sra. Carme Sais Gruart, en qualitat d’experta, a proposta del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

d) Sra. Mercè Alsina Jodar, en qualitat d’experta, a proposta del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

e) Sra. Anna Verge Cardona, com a persona tècnica de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que n’exerceix la secretaria.

2. Subvencions en l’àmbit de la llengua, la literatura i l’edició

2.1 Subvencions a iniciatives d’entitats sense ànim de lucre adreçades a promoure l’ús de la llengua catalana a Catalunya:

a) Sra. Ester Franquesa i Bonet, com a tècnica del Departament de Cultura especialista en política lingüística, que n’exerceix la presidència.

b) Sra. Anna Balaguer Cerdà, en qualitat d’experta.

c) Sr. Víctor Torrents i Castell, en qualitat d’expert.

d) Sra. Montserrat Guallarte Salvat, com a persona tècnica de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que n’exerceix la secretaria.

2.2 Subvencions a iniciatives d’empreses adreçades a promoure l’ús de la llengua catalana:

a) Sra. Ester Franquesa i Bonet, com a tècnica del Departament de Cultura especialista en política lingüística, que n’exerceix la presidència.

b) Sra. Anna Balaguer Cerdà, en qualitat d’experta.

c) Sr. Víctor Torrents i Castell, en qualitat d’expert.

d) Sra. Montserrat Guallarte Salvat, com a persona tècnica de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que n’exerceix la secretaria.

2.3 Subvencions a la traducció al català d’obres literàries en altres llengües:

a) Sra. Iolanda Pelegrí Taulina, com a tècnica del Departament de Cultura especialista en literatura i edició, que n’exerceix la presidència.

b) Sr. Joan Fontcuberta i Gel, en qualitat d’expert.

c) Sra. Gemma Pasqual Escrivà, en qualitat d’experta, a proposta de la Institució de les Lletres Catalanes.

d) Sr. Segimon Borràs Campos, en qualitat d’expert, a proposta de la Institució de les Lletres Catalanes.

e) Sra. Neus Coll Muñoz, com a persona tècnica de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que n’exerceix la secretaria.

2.4 Subvencions a la traducció a l’occità d’obres literàries en català:

a) Sra. Iolanda Pelegrí Taulina, com a tècnica del Departament de Cultura especialista en literatura i edició, que n’exerceix la presidència.

b) Sr. Joan Fontcuberta i Gel, en qualitat d’expert.

c) Sra. Gemma Pasqual Escrivà, en qualitat d’experta, a proposta de la Institució de les Lletres Catalanes.

d) Sr. Segimon Borràs Campos, en qualitat d’expert, a proposta de la Institució de les Lletres Catalanes.

e) Sra. Neus Coll Muñoz, com a persona tècnica de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que n’exerceix la secretaria.

2.5 Subvencions a activitats literàries:

A) Creació d’obres literàries en llengua catalana en tots els gèneres i les modalitats, inclosos els textos teatrals i els guions audiovisuals, tant d’autors consagrats com de nous creadors, que es vulguin realitzar durant l’any de la concessió de les subvencions:

a) Sra. Iolanda Pelegrí Taulina, com a tècnica del Departament de Cultura especialista en activitats literàries, que n’exerceix la presidència.

b) Sra. Maria Teresa Pous Mas, en qualitat d’experta.

c) Sra. Maria-Mercè Roca Perich, en qualitat d’experta, a proposta de la Institució de les Lletres Catalanes.

d) Sr. Miquel de Palol Muntanyola, en qualitat d’expert, a proposta de la Institució de les Lletres Catalanes.

e) Sra. Neus Coll Muñoz, com a persona tècnica de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que n’exerceix la secretaria.

B) A traductors i traductores per a la traducció al català d’obres literàries d’especial relleu en altres llengües que es realitzi durant l’any de concessió de les subvencions

a) Sra. Iolanda Pelegrí Taulina, com a tècnica del Departament de Cultura especialista en activitats literàries, que n’exerceix la presidència.

b) Sr. Jaume Pérez Montaner, en qualitat d’expert.

c) Sr. Carles Miralles Solà, en qualitat d’expert, a proposta de la Institució de les Lletres Catalanes.

d) Sr. Lluís M. Todó Vila, en qualitat d’expert, a proposta de la Institució de les Lletres Catalanes.

e) Sra. Georgina Coma Bessa, com a persona tècnica de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que n’exerceix la secretaria.

C) Recerca sobre moviments, obres i autors o autores i crítica literària de literatura catalana que es realitzin durant l’any de concessió de les subvencions:

a) Sra. Iolanda Pelegrí Taulina, com a tècnica del Departament de Cultura especialista en activitats literàries, que n’exerceix la presidència.

b) Sr. Magí Sunyer Molné, en qualitat d’expert.

c) Sra. Carme Arenas Noguera, en qualitat d’experta, a proposta de la Institució de les Lletres Catalanes.

d) Sra. Lídia Pons Griera, en qualitat d’experta, a proposta de la Institució de les Lletres Catalanes.

e) Sra. Georgina Coma Bessa, com a persona tècnica de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que n’exerceix la secretaria.

D) Creació o renovació de pàgines web i altres recursos en línia sobre literatura catalana que es vulguin realitzar durant l’any de la concessió de les subvencions:

a) Sra. Iolanda Pelegrí Taulina, com a tècnica del Departament de Cultura especialista en activitats literàries, que n’exerceix la presidència.

b) Sra. Teresa Férriz Roure, en qualitat d’experta.

c) Sr. Lluís Cuevas Huguet, en qualitat d’expert, a proposta de la Institució de les Lletres Catalanes.

d) Sra. Assumpció Maresma Matas, en qualitat d’experta, a proposta de la Institució de les Lletres Catalanes.

e) Sra. Georgina Coma Bessa, com a persona tècnica de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que n’exerceix la secretaria.

E) Activitats de promoció i difusió de la literatura en català la realització de les quals s’efectuï durant l’any natural de la concessió de la subvenció:

a) Sra. Iolanda Pelegrí Taulina, com a tècnica del Departament de Cultura especialista en activitats literàries, que n’exerceix la presidència.

b) Sr. Ramon Pla i Arxé, en qualitat d’expert.

c) Sr. Francesc Parcerisas i Vàzquez, en qualitat d’expert, a proposta de la Institució de les Lletres Catalanes.

d) Sr. Carles Duarte i Montserrat, en qualitat d’expert, a proposta de la Institució de les Lletres Catalanes.

e) Sra. Georgina Coma Bessa, com a persona tècnica de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que n’exerceix la secretaria.

2.6 Subvencions a l’edició d’obres literàries d’especial interès cultural en català i occità:

a) Sra. Iolanda Pelegrí Taulina, com a tècnica del Departament de Cultura especialista en edició d’obres literàries, que n’exerceix la presidència.

b) Sra. Montserrat Bacardí Tomàs, en qualitat d’experta.

c) Sr. Guillem-Jordi Graells Andreu, en qualitat d’expert, a proposta de la Institució de les Lletres Catalanes.

d) Sr. Segimon Borràs Campos, en qualitat d’expert, a proposta de la Institució de les Lletres Catalanes.

e) Sra. Neus Coll Muñoz, com a persona tècnica de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que n’exerceix la secretaria.

3. Subvencions en l’àmbit del patrimoni cultural

3.1 Subvencions al disseny i implantació d’un sistema de gestió documental a arxius d’entitats locals i universitats públiques:

a) Sr. Lluís Cermeno i Martorell, com a tècnic del Departament de Cultura especialista en patrimoni cultural, que n’exerceix la presidència.

b) Sr. Alfred Mauri Martí, en qualitat d’expert.

c) Sr. Jordi Piqué i Padró, en qualitat d’expert.

d) Sra. Emma Astivill Vargas, com a persona tècnica de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que n’exerceix la secretaria.

3.2 Subvencions a l’elaboració d’instruments de descripció de fons documentals que formin part del patrimoni documental de Catalunya i que estiguin custodiats en arxius:

a) Sr. Enric Cobo i Barri, com a tècnic del Departament de Cultura especialista en patrimoni cultural, que n’exerceix la presidència.

b) Sr. Alfred Mauri Martí, en qualitat d’expert.

c) Sr. Jordi Piqué i Padró, en qualitat d’expert.

d) Sra. Emma Astivill Vargas, com a persona tècnica de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que n’exerceix la secretaria.

3.3 Conservació preventiva i conservació-restauració dels béns culturals mobles del patrimoni cultural català:

a) Sra. Maria Àngels Solé i Gili, com a tècnica del Departament de Cultura especialista en patrimoni cultural, que n’exerceix la presidència.

b) Sra. Lurdes Domedel Portabella, en qualitat d’experta.

c) Sra. Anna Ordoñez Martínez, en qualitat d’experta.

d) Sra. Emma Astivill Vargas, com a persona tècnica de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que n’exerceix la secretaria.

3.4 Beques per a la realització de pràctiques relacionades amb els diversos processos de la conservació-restauració dels béns culturals mobles:

a) Sra. Maria Àngels Solé Gili, com a tècnica del Departament de Cultura especialista en patrimoni cultural, que n’exerceix la presidència.

b) Sr. David Silvestre Momeñe, en qualitat d’expert.

c) Sr. Voravit Roonthiva, en qualitat d’expert.

d) Sra. Emma Astivill Vargas, com a persona tècnica de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que n’exerceix la secretaria.

3.5 Subvencions al funcionament i activitats dels museus de Catalunya:

a) Sr. Joan Rosas i Reverte, com a tècnic del Departament de Cultura especialista en patrimoni cultural, que n’exerceix la presidència.

b) Sr. Gabriel Alcalde i Gurt, en qualitat d’expert.

c) Sra. Carme Clusellas Pagès, en qualitat d’experta.

d) Sra. Emma Astivill Vargas, com a persona tècnica de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que n’exerceix la secretaria.

3.6 Beques per col·laborar en diversos programes del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya:

a) Sr. Joan Muñoz Vicente, com a tècnic del Departament de Cultura especialista en patrimoni cultural, que n’exerceix la presidència.

b) Sra. Rosa Serra Rotès, en qualitat d’experta.

c) Sr. Albert Tulleuda Lari, en qualitat d’expert.

d) Sra. Emma Astivill Vargas, com a persona tècnica de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que n’exerceix la secretaria.

3.7 Subvencions a intervencions arqueològiques i paleontològiques incloses en projectes de recerca biennals:

a) Sr. Ramon Ten i Carné, com a tècnic del Departament de Cultura especialista en patrimoni cultural, que n’exerceix la presidència.

b) Sr. Alberto López Mullor, en qualitat d’expert.

c) Sr. Josep Maria Pons Muñoz, en qualitat d’expert.

d) Sra. Emma Astivill Vargas, com a persona tècnica de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que n’exerceix la secretaria.

3.8 Subvencions a intervencions arqueològiques i paleontològiques preventives:

a) Sra. Maite Mascort i Roca, com a tècnica del Departament de Cultura especialista en patrimoni cultural, que n’exerceix la presidència.

b) Sr. Josep Maria Gurt Esparraguera, en qualitat d’expert.

c) Sr. Jaume Massó Carbadillo, en qualitat d’expert.

d) Sra. Emma Astivill Vargas, com a persona tècnica de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que n’exerceix la secretaria.

3.9 Beques per col·laborar en diversos programes de l’Arxiu Nacional de Catalunya:

A) Col·laboració en la descripció de diferents fons documentals del segle XX conservats a l’Arxiu Nacional de Catalunya:

a) Sra. Àngels Bernal i Cercós, com a tècnica del Departament de Cultura especialista en patrimoni cultural, que n’exerceix la presidència.

b) Sra. Teresa Cardellach i Giménez, en qualitat d’experta.

c) Sra. Remei Perpinyà i Morera, en qualitat d’experta.

d) Sra. Emma Astivill Vargas, com a persona tècnica de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que n’exerceix la secretaria.

B) Col·laboració en la descripció de diferents fons d’època medieval i moderna conservats a l’Arxiu Nacional de Catalunya:

a) Sr. Josep Fernández i Trabal, com a tècnic del Departament de Cultura especialista en patrimoni cultural, que n’exerceix la presidència.

b) Sr. Laureà Pagarolas i Sabater, en qualitat d’expert.

c) Sr. Joan Soler i Jiménez, en qualitat d’expert.

d) Sra. Emma Astivill Vargas, com a persona tècnica de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que n’exerceix la secretaria.

C) Col·laboració en la descripció de diferents fons no textuals (fons amb fotografies, mapes i plànols, cartells, so, etc.) conservats a l’Arxiu Nacional de Catalunya:

a) Sra. Immaculada Navarro i Molleví, com a tècnica del Departament de Cultura especialista en patrimoni cultural, que n’exerceix la presidència.

b) Sra. Isabel Pardo i Navarro, en qualitat d’experta.

c) Sr. Jordi Cercs i Serra, en qualitat d’expert.

d) Sra. Emma Astivill Vargas, com a persona tècnica de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que n’exerceix la secretaria.

D) Col·laboració en el programa de digitalització de fons de l’Arxiu: intervenció en el procés de digitalizació, tractament i revisió de la documentació:

a) Sra. Íngrid Gómez Rodríguez, com a tècnica del Departament de Cultura especialista en patrimoni cultural, que n’exerceix la presidència.

b) Sr. Eloi Orives Felipe, en qualitat d’expert.

c) Sr. Joan Díaz Sensada, en qualitat d’expert.

d) Sra. Emma Astivill Vargas, com a persona tècnica de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que n’exerceix la secretaria.

E) Col·laboració en la catalogació de fons bibliogràfics conservats a l’Arxiu Nacional de Catalunya:

a) Sra. Rosa Cruellas i Serra, com a tècnica del Departament de Cultura especialista en patrimoni cultural, que n’exerceix la presidència.

b) Sr. Jordi Andreu i Daufí, en qualitat d’expert.

c) Sra. Maria Elvira i Silleras, en qualitat d’experta.

d) Sra. Emma Astivill Vargas, com a persona tècnica de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que n’exerceix la secretaria.

F) Col·laboració en el programa d’exposicions i activitats de l’Arxiu Nacional de Catalunya:

a) Sr. Francesc Olivé i Ollé, com a tècnic del Departament de Cultura especialista en patrimoni cultural, que n’exerceix la presidència.

b) Sra. Eva Serra i Puig, en qualitat d’experta.

c) Sr. Jaume Dantí i Riu, en qualitat d’expert.

d) Sra. Emma Astivill Vargas, com a persona tècnica de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que n’exerceix la secretaria.

G) Col·laboració en el programa d’acció educativa de l’Arxiu Nacional de Catalunya:

a) Sr. Francesc Olivé i Ollé, com a tècnic del Departament de Cultura especialista en patrimoni cultural, que n’exerceix la presidència.

b) Sra. Júlia Quintela González, en qualitat d’experta.

c) Sr. Mario Armengol Sánchez, en qualitat d’expert.

d) Sra. Emma Astivill Vargas, com a persona tècnica de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que n’exerceix la secretaria.

H) Col·laboració en el programa de restauració de documentació en suport paper i pergamí de l’Arxiu Nacional de Catalunya:

a) Sra. Gemma Goicoechea i Foz, com a tècnica del Departament de Cultura especialista en patrimoni cultural, que n’exerceix la presidència.

b) Sra. Gemma Valls i Mariné, en qualitat d’experta.

c) Sra. Carme Batliu i Badia, en qualitat d’experta.

d) Sra. Emma Astivill Vargas, com a persona tècnica de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que n’exerceix la secretaria.

I) Col·laboració en l’acondicionament i instal·lació de material fotogràfic dipositat a l’Arxiu Nacional de Catalunya:

a) Sra. Immaculada Navarro i Molleví, com a tècnica del Departament de Cultura especialista en patrimoni cultural, que n’exerceix la presidència.

b) Sr. Pau Maynés i Tolosa, en qualitat d’expert.

c) Sra. Tana Andrades i Márquez, en qualitat d’experta.

d) Sra. Emma Astivill Vargas, com a persona tècnica de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que n’exerceix la secretaria.

3.10 Beques per realitzar pràctiques relacionades amb diversos processos de tractament de documentació, inventari i catalogació de fons:

a) Sra. Anna Busom Arruebo, com a tècnica del Departament de Cultura especialista en patrimoni cultural, que n’exerceix la presidència.

b) Sra. Mercè Muntadas Balust, en qualitat d’experta.

c) Sr. Xavier Maese Fidalgo, en qualitat d’expert.

d) Sra. Emma Astivill Vargas, com a persona tècnica de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que n’exerceix la secretaria.

4. Subvencions en l’àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic

4.1 Subvencions a la producció d’espectacles i exposicions relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana:

a) Sra. Eulàlia Jardí Soler, com a tècnica del Departament de Cultura especialista en cultura popular i tradicional catalana, que n’exerceix la presidència.

b) Sr. Eduard Bech Vila, en qualitat d’expert.

c) Sr. Francesc Viladiu Illanas, en qualitat d’expert.

d) Sra. Catalina Morón Torres, com a persona tècnica de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que n’exerceix la secretaria.

4.2 Subvencions a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i l’associacionisme organitzades per entitats privades sense finalitat de lucre:

a) Sra. Eulàlia Jardí Soler, com a tècnica del Departament de Cultura especialista en cultura popular i tradicional catalana, que n’exerceix la presidència.

b) Sra. Rut Martínez Izquierdo, en qualitat d’experta.

c) Sra. Carme Ramon Perera, en qualitat d’experta.

d) Sra. Catalina Morón Torres, com a persona tècnica de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que n’exerceix la secretaria.

4.3 Subvencions a activitats culturals relacionades amb l’associacionisme i la cultura popular i tradicional catalana organitzades per federacions:

a) Sr. Antoni Herrera Pérez, com a tècnic del Departament de Cultura especialista en cultura popular i tradicional catalana, que n’exerceix la presidència.

b) Sr. Francesc Fabregat Martínez, en qualitat d’expert.

c) Sr. Xavier Orriols Sendra, en qualitat d’expert.

d) Sra. Catalina Morón Torres, com a persona tècnica de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que n’exerceix la secretaria.

4.4 Beques per a la realització de treballs de recerca sobre el patrimoni etnològic de Catalunya:

a) Sra. Verònica Guarch Llop, com a tècnica del Departament de Cultura especialista en cultura popular i tradicional catalana, que n’exerceix la presidència.

b) Sr. Eliseu Carbonell Camós, en qualitat d’expert.

c) Sra. Rosa M. Canela Balsebre, en qualitat d’experta.

d) Sra. Catalina Morón Torres, com a persona tècnica de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que n’exerceix la secretaria.”

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/template.PAGE/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?javax.portlet.tpst=0cabbdc23d3d48ca42a538bab0c0e1a0&javax.portlet.prp_0cabbdc23d3d48ca42a538bab0c0e1a0=action=fitxa&documentId=608921