Actualitat

Publicades les subvencions de l’ICEC per a activitats de dansa de caràcter professional

02/07/2013

El termini per a sol·licitar l’ajut acaba el 25 de juliol.

L’ICEC ha publicat les subvencions per a activitats de dansa de caràcter professional. Per a optar a aquests ajuts, les persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions que determina la base general 3 (a la pàg. 679 de les bases generals), així com els que s’estableixen a continuació:

a) Les activitats objecte de la sol·licitud de subvenció s’han d’efectuar entre l’1 de gener i el 31 d’agost del 2013.
b) Disposar d’una estructura bàsica de funcionament per dur a terme la seva activitat, entenent-se com a estructura bàsica tant la infraestructura com el personal de gestió.
c) En el cas d’espectacles en explotació, fer un mínim de 8 representacions entre l’1 de gener i el 31 d’agost de 2013.
d) En cas de noves produccions, aquestes s’han d’estrenar entre l’1 de gener i el 31 d’agost del 2013 i preveure la realització d’un mínim de 12 representacions abans del 31 d’agost de 2014. Aquest requisit també és d’aplicació per a les reposicions o revisions d’aquells espectacles en què la producció originària tingui, com a mínim, 4 anys d’antiguitat.

Podeu llegir les bases i la convocatòria aquí.