Actualitat

Publicades les resolucions de subvencions de l’ICEC per a activitats de dansa de caràcter professional

08/11/2013

L’ICEC ha publicat la resolució de les subvencions per a activitats de dansa de caràcter professional.

En cas de concessió, el pagament de l’ajut es tramita mitjançant una bestreta del 80% de l’import atorgat, a partir de la notificació. El pagament del 20% restant es tramita un cop l’activitat objecte de l’ajut ha estat degudament justificada.

Veure les resolucions: https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=8533&idens=1