Actualitat

Publicades les convocatòries de subvenció de l’OSIC per a la dansa

01/04/2014

Data límit per a presentar sol·licituds: 15 d’abril

L’ Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) ha publicat la convocatòria de subvenció per a projectes artístics de caràcter professional de formació, producció, exhibició i difusió en l’àmbit de la dansa, i la convocatòria per a projectes que articulin els sectors professionals en els àmbits de les arts escèniques, la música, i les arts visuals per a l’any 2014.

Subvencions per a projectes artístics de caràcter professional de formació, producció, exhibició i difusió en l’àmbit de la dansa

Subvencions per a projectes artístics que articulin els sectors professionals en els àmbits de les arts escèniques, la música i les arts visuals

Aquestes subvencions són de tramitació telemàtica obligatòria i us caldrà disposar d’un certificat digital  per poder fer la sol·licitud.
 

CANVIS IMPORTANTS:

Per les dues convocatòries:

        S’haurà de presentar un formulari d’acceptació un cop publicades les concessions provisionals. L’OSIC no demanarà aquest document, però s’ha d’entregar dins del termini de 10 dies hàbils.

        Les subvencions atorgades poden ser revisades i modificades total o parcialment, per salvaguardar el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Des de la Plataforma No retalleu la cultura estem treballant per què no pugui passar.

Per dansa:

Cap canvi en relació a l’any passat.

Per agents articuladors:

        Es pot subvencionar fins a uns 70% del projecte, i no 50% com fins ara.

   Ja no s’aplica cap limitació pel que fa les despeses indirectes o generals
Informació d’interés:

Subvencions per a projectes artístics de caràcter professional de formació, producció, exhibició i difusió en l’àmbit de la dansa

http://www20.gencat.cat/docs/OVT/Departaments/CLT/Documents/Formularis_pdf/CREACIO/9263_Dansa/GR%20DANSA.pdf

Subvencions per a projectes artístics que articulin els sectors professionals en els àmbits de les arts escèniques, la música i les arts visuals

http://www20.gencat.cat/docs/OVT/Departaments/CLT/Documents/Formularis_pdf/CREACIO/6350_Articuladors/GR%20ARTICULADORS.pdf